Lärande under olika livsfaser

Infaller olika viktiga händelser under en kort period i en människas liv, medan andra delar av livet präglas av låg aktivitet? Genom att kartlägga olika livsspår och ställa dem mot varandra framträder en helhetsbild som ger ett livslångt perspektiv på boende, lärande, arbete och samhällsengagemang.

Studier av olika livsspår (life paths) under ett livsförlopp kan ge ett bredare och mer långsiktigt perspektiv på livslångt lärande. Genom att utbildningens roll under hela livscykeln sätts i relation till andra viktiga områden framträder en bild som ökar förståelsen. I bilden ovan illustreras fyra olika spår/områden: (1) boende, (2) utbildning, (3) arbete och (4) samhälle. Följande händelser har markerats inom respektive livsspår.

Boende

 • Bor hos föräldrarna
 • Bor ensam eller med barn
 • Födelse av ett barn
 • Bor tillsammans med partner
 • Bor på institution

Lärande

 • Inte aktiv i formellt lärande
 • Delvis aktiv i formellt lärande (förskola, kvällskurser, etc.)
 • Grundskola
 • Kompetensutveckling

Arbete

 • Inte aktiv på arbetsmarknaden
 • Deltidsjobb
 • Heltidsjobb
 • Arbetslös
 • Byte av jobb

Samhälle

 • Inte aktivt samhällsengagemang
 • Regelbunden aktivitet i samhällsengagemang
 • Frivilliginsatser

I exemplet som visas i bilden ovan bor individen vid tio års ålder hemma, deltar i formell utbildning samt regelbunden aktivitet i samhället. Runt 30 års ålder får individen två barn, byter jobb och arbetar heltid. Mellan 55 – 70 år deltar individen på alla fyra områden. Från ca 55 års ålder är alltså individen engagerad både i arbetslivet, i lärandeaktiviteter och kan bidra till samhällsengagemanget som volontär.

En serie reflektioner om livslångt lärande

Tankar, idéer och forskningsresultat från Satya Brinks föreläsning "Building human capital through lifelong learning and intergenerational learning" kommer under hösten 2013 och våren 2014 att presenteras här på Encells hemsida. Föreläsningen gavs den 11 juni då Encells Senior Council hade möte i Jönköping och höll öppna föreläsningar.

Satya Brink, expert inom livslångt lärande

Satya Brink, PhD, arbetar över hela världen som konsult med forskning och utvärdering, policyanalyser och strategisk rådgivning. OECD och Kanadas regering är några av hennes tidigare arbetsplatser under en framgångsrik, långvarig och omfattande karriär.

Encell har förmånen att ta del av Satyas stora kunskap och erfarenhet genom att hon ingår i Encells Senior Council.

2014-03-06