Låt mig berätta...

... att Sveriges första Berättarkonferens arrangerades under två dagar i mars i Skellefteå. Ett genomgående tema var att en god berättelse går från hjärta till hjärta.

I Västerbotten – berättarnas län – samlas berättare från hela världen under den årliga Berättarfestivalen. Berättarfestivalen är ett sätt att lyfta fram den starka berättartraditionen i regionen och utveckla berättandets roll. Festivalen har pågått sedan 2009 och nytt för i år är alltså att man genomförde den första berättarkonferensen i Sverige. Vad är då en berättarfestival? Styrgruppen för Berättarfestivalen säger så här:

Utgångspunkten är att berättandet, liksom all kultur, har ett egenvärde för att medverka till att skapa ett attraktivt, demokratiskt och mänskligt samhälle att leva i. Berättandet fyller en konkret funktion som bland annat scenkonst, kulturarvsbärare och pedagogiskt verktyg. Kulturen och berättandet är även en resurs för att skapa tillväxt med mätbara effekter, bland annat genom utveckling av kulturturism.

På konferensens första dag var Elfrida Bergman och Sara Lindquist först ut med att berätta om sitt projekt Queering Sápmi, ett demokratiprojekt för och med samiska individer som på något sätt utmanar sexualitets- och genusnormer. Berättelser i ord och bild har varit centrala för att diskutera vad den samiska identiteten innebär, vad den inkluderar, exkluderar och hur den kan hitta nya vägar framåt.

Under konferensen deltog en rad stora internationella berättare: Roi Gal Or, från International School of Storytelling, Abbi Patrix, Compagnie du Cercle, och Georgina Keable. Även många svenska berättare fanns på plats, t. ex. Johan Theodorsson, Ida Junker, Sara Arámbula och Christina Claesson. Västerbottensteatern har en egen berättarensamble som presenterade hur de har arbetat med gestaltning och berättande. Per Schlingmann, före detta kommunikationschef hos moderaterna, gav insikter i hur politiska berättelser växer fram.

Under ledning av moderator Jenny Eklund samlades alla berättare i slutet av konferensen för en reflektion kring berättelsens roll i framtiden. Internets roll diskuterades både som en möjlighet och som ett hot för en framtida berättartradition. Georgina Keable lyfte fram hiphopen som en nutida stark berättarform. Alla var överens om att berättelsen har en stor kraft som måste förvaltas väl.

Litterära förebilder

Bakgrunden till att Västerbotten benämns som berättarnas län är att flera stora svenska författare är födda och uppvuxna runt om i länet. Per-Olof Enquist, Sara Lidman, Torgny Lindgren, Katarina Mazetti, Bernhard Nordh, Lars Widding och Frida Åslund är några av dessa.

Samtal och berättelser pågick på scen och i pauserna. Deltagarna fick både ta del av framförda berättelser och erfarenheter och insikter kring berättandets betydelse.

2014-04-10