Lyckad ViS-konferens

ViS, Vuxenutbildning i Samverkan, är en organisation som ska värna vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering och myndigheter. Årets konferens ägnade den första dagen åt vuxenutbildningens framtid och den andra dagen åt inspiration för att förbättra det dagliga arbetet.

Göran Krafft från Kairos Future ger rekommendationer för framtiden.

Årets VIS-konferens ”Utan vuxenutbildningen stannar Sverige” den 7-8 april höll genomgående en mycket hög nivå och gav inspiration på många olika områden. Deltagarna bestod av lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer, myndighetsrepresentanter, politiker på både nationell och kommunal nivå, forskare och andra som på något sätt arbetar med eller är intresserade av vuxenutbildning.

Den första dagen ägnades åt att diskutera strategiska möjligheter för vuxenutbildningen och den roll som vuxenutbildningen ska ha i framtidens samhälle. Kairos Future presenterade sin rapport om vuxenutbildningens roll i framtiden.

Vuxenutbildningen får en allt viktigare roll att spela. Dels kan vuxenutbildningen rusta stora grupper till framtida arbete och studier, inte minst de som kommer till Sverige som flyktingar och invandrare, dels kan vuxenutbildningen hjälpa människor att ställa om och byta karriär i ett allt föränderligare arbetsliv och lösa företagens kompetensbehov.

Men för detta krävs allt större flexibilitet i våra utbildningssystem och på arbetsmarknaden. Hänger utbildningssystemen med i utvecklingen? Kommer vi att lyckas med att matcha individens behov med arbetslivets kompetensbehov? Kommer vi att gå från att vara medarbetare till att bli ”kompetenssäljare”?

Ur ViS Pressinbjudan 14-04-03.

Rapporten från Kairos Future ställdes sedan mot ViS fyra statements, där prioriterade områden för att förbättra vuxenutbildningen presenteras. Detta material diskuterades sedan av en politikerpanel följt av en expertpanel. En stor framtida utmaning handlar om utbildningssystemet i stort och vilken roll vuxenutbildningen ska ha i ett sådant system. Några specifika utmaningar för vuxenutbildningen blir då att vara en aktiv del av de samverkansinitiativ som pågår på olika nivåer runt om i landet, att arbeta med varumärket och den externa kommunikationen samt att integrera bildning och utbildning på ett sätt som är givande och relevant för både lärare och deltagare.

Den andra dagen var huvudsakligen inriktad mot personlig utveckling, goda exempel och praktiska områden för genomförandet av vuxenutbildning. Två inspirationsföreläsare, Manuel Knight och Mia Törnblom, öppnade respektive avslutade den andra dagen med två mycket uppskattade inslag.

I nästa månadsbrev kommer ett mer utförligt reportage från ViS-konferensen. Slutligen en eloge till ViS för initiativet att ge föreläsarna en stor uppsättning UNICEFs school-in-a-box för sin medverkan.

2014-04-10