Utan vuxenutbildningen stannar Sverige

Den 7 april slogs portarna upp till ViS årliga vuxenutbildningskonferens. Ungefär 500 besökare hade samlats för att ta del av föreläsningar och seminarier kring temat ”Utan vuxenutbildningen stannar Sverige”.

Två dagar varje år samlas hundratals personer från olika kommuner och organisationer för att diskutera vuxenutbildningens roll och betydelse. Efter teman som ”(H)järnkoll på vuxenutbildningen” och ”Vuxenutbildningen tar ledningen” betonade årets tema vikten av en välfungerande vuxenutbildning ytterligare – ”Utan vuxenutbildningen stannar Sverige”.

Politiker och experter om vuxenutbildningens framtid

Konferensens första dag ägnades åt att diskutera vuxenutbildningens roll i framtiden. Först ut på programmet var Kairos Future, som presenterade den undersökning om vuxenutbildningens framtid som de genomfört på uppdrag av ViS. Med höstens stundande val i åtanke hade även en politikerpanel bjudits in, som utifrån Kairos Futures rapport fick svara på en rad frågor om vilken vuxenutbildning de vill se efter september 2014. I panelen ingick Gunilla Svantrop (S), Jan Ericson (M), Roger Haddad (FP) och Esabelle Dingizian (MP) – alla verksamma som vuxenutbildnings-politiska talespersoner i riksdagens utbildningsutskott. I panelen representerades också den kommunala nivån av Maria Stockhaus (M), som är ordförande i Sveriges kommuner och landsting.

Politikerpanelen följdes sedan av en expertpanel, som även de fick ge
sin syn på vuxenutbildningens framtida utmaningar Diskussionen handlade
om utbildningssystemet i stort och vilken roll vuxenutbildningen ska ha i
ett sådant system. En specifik utmaning som nämndes var att
vuxenutbildningen framöver kommer att behöva vara en aktiv del av de
samverkansinitiativ som pågår på olika nivåer runt om i landet. Andra
utmaningar som togs upp var behovet av att arbeta med den externa
kommunikationen, samt att integrera bildning och utbildning på ett sätt
som är givande och relevant för både lärare och deltagare.

"If you want corn – plant corn"

Fokus för konferensens andra dag var att inspirera konferensens deltagare. Dagen inleddes därför av Manuel Knight, som på ett mycket underhållande sätt föreläste om organisationsutveckling och hur vi kan arbeta för att utveckla en organisationskultur där alla individer får möjlighet och motivation att prestera på topp. Han talade om The Corn Philosophy, som han menade kan tillämpas både i organisationer och i livet i allmänhet.

- What you put in, is what you get out. If you want corn, plant corn, förklarade han.

Föreläsningen avrundades med en något annorlunda men festlig övning, som slutade med att hela publiken dansade.

Flipped classrooms och Yrkesvux

Konferensen erbjöd även en mängd olika seminarier. En av föreläsarna var Daniel Barker, som är gymnasielärare i matematik och fysisk. Under en inspirerande föreläsning berättade han om hur han arbetat med digitala verktyg i sin undervisning och deltagarna fick även möjlighet att prova på hur det kunde gå till att lösa en uppgift i fysik via sina mobiltelefoner. Först fick deltagarna se en kort inspelad föreläsning och efter det presenterades själva uppgiften. Via telefonen kunde man sedan ange vilket svar man trodde var rätt. Nästa steg var att diskutera med annan deltagare och se om man kommit fram till samma svar och därefter besvara frågan igen. Avslutningsvis jämfördes de två svarsomgångarna, som visade att deltagarna i viss mån ändrat sina svar efter att de fått diskutera uppgiften, och en lösning på uppgiften presenterades.

En annan föreläsare var Mia Liljestrand från Svenskt Näringsliv, som talade om att vuxenutbildningen är ett av de viktigaste verktygen för att lösa matchningsproblemet på arbetsmarknaden och att Yrkesvux är ett exempel på detta. Hon talade också om dagens utbildningssystem och svårigheten för ungdomar att sadla om efter en studieförberedande gymnasieutbildning till en yrkesutbildning.

Personlig utveckling med Mia Törnblom

Årets ViS-konferens avslutades av Mia Törnblom med en fartfylld och underhållande föreläsning om vikten av att ha en god självkänsla.

Det går på ett enkelt sätt att träna upp självkänsla. Självkänsla är precis som fysisk kondition en färskvara, förklarade hon.

Även under denna föreläsning fick publiken vara aktiv, bland annat genom en övning där man skulle ge sin närmsta granne så många komplimanger man kunde komma på under en given tid. Förutom att vi behöver öva på att visa kollegor och andra medmänniskor uppskattning, behöver vi också lära oss att berömma oss själva när vi gör något bra.

Efter två lärorika dagar kunde alla deltagare enas om en sak: Utan vuxenutbildningen stannar Sverige!


2014-05-08