Generationsmötet – konflikt eller kreativitet?

Cecilia Bjursell från Encell gästbloggar på hemsidan för konferensen 250 möjligheter. Under konferensen som sker i augusti i Jönköping kommer urbaniseringen och dess konsekvenser för Sveriges kommuner att diskuteras.

Spelar det någon roll att Sveriges kommuner tappar den unga befolkningen när de äldre lever längre och är friskare? Och är de äldre generationerna ett hot eller en möjlighet då det gäller att skapa dynamisk utveckling? Encell studerar vad som kännetecknar framgångsrika generationsmöten. Det handlar om att äldre och yngre generationer ska mötas för att lära om, av och med varandra.

Generationsmötet är temat för gästbloggen som finns på konferensen 250 möjligheters hemsida. Professor Charlotta Mellander har konstaterat att urbaniseringen delar upp Sverige i de kommuner som växer i storlek och de som minskar. De utmaningar som kommunerna står inför är nödvändiga att diskutera eftersom de ungas flytt påverkar utvecklingen både ekonomiskt och socialt. Konferensen 250 möjligheter äger rum den 27 augusti vid Högskolan i Jönköping.

Cecilia Bjursell
2014-06-12