Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv

I våras lanserades antologin "Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv". Encell har intervjuat en av de medverkande författarna, Kenneth Abrahamsson.

Tre korta meningar - vad handlar boken om?

Den här boken lyfter fram yrkesutbildningens roll både i gymnasieskolans yrkesprogram men tar också upp den nya satsningen på lärlingsutbildning. Det är en antologi med i huvudsak ekonomer, sociologer och pedagoger som ser på yrkesutbildningen som system och vad lärandet på arbetsplatsen betyder både i Sverige och för dem som gör utlandspraktik. Vidare ingår en nordisk jämförelse av avhopp i gymnasieskolan och en utblick mot Europa när det gäller lärlingsutbildning.

Varför skrev ni boken?

Jag var medförfattare och Alexandru Panican vid Lunds universitet var redaktör. Boken samlade upp forskare som deltagit i ett forskarnätverk om yrkesutbildning som finansieras av Forskningsrådet Forte, tidigare FAS och som har pågått ett antal år. Mitt eget bidrag kallade jag "Ålderstrappans nya mellanrum" och det handlar om förskjutningen mellan reproduktion och produktion i samhället, framförallt ungdomars utdragna etablering på arbetsmarknaden. Den frågan aktualiseras också i en annan nyutkommen bok jag medverkat i, "Den långa vägen till arbetsmarknaden: Om unga utanför", som redigerats av Jonas Olofsson. Den ger en mer djupgående belysning av utanförskap och otrygghet på arbetsmarknaden för ungdomar. Ungdomar utan gymnasieskola eller med avbrutna studier blir tyvärr morgondagens målgrupper inom vuxenutbildningen om man inte kan hitta bättre vägar till utbildning och arbete.

Vem tycker du ska läsa boken?

Boken vänder sig inte bara till lärare i yrkespedagogik, utan till alla som är intresserade av att stärka ungdomars anknytning mellan utbildning och arbete. Där ingår studerande på personalprogrammet, studievägledare, socialsekreterare och lärare i gymnasieskolan. Dessutom finns en stor målgrupp utanför utbildningssystemet hos arbetsmarknadens parter, nämligen de som är verksamma inom arbetsförmedling och kommunala insatser för att få ungdomar i arbete. En annan målgrupp är HR-området och personer som arbetar med företagens kompetensförsörjning och lärande inom företaget. Boken lanserades i början av maj på en konferens på Skolverket och den rönte stor uppskattning.

Läs mer om boken här.

2014-07-04