Möte mellan nationalekonomi och humaniora

Deirdre McCloskey, internationellt framstående professor, höll i juni doktorandkursen Humanomics på Högskolan för lärande och kommunikation.

Deltagarna uppställda för en gruppbild.

Helene Ahl, Encells forskningsledare och professor vid Högskolan för lärande och kommunikation, arrangerade så att Deirdre McCloskey, verksam som professor i historia, engelska, kommunikation och nationalekonomi vid University of Illinois i Chicago, kunde komma till Sverige och ge en doktorandkurs. Temat för kursen var Humanomics - ett tillfälle att diskutera varför mötet mellan nationalekonomi och humaniora är av största betydelse.

McCloskey förklarar att humanioras betydelse i ekonomin är allvarligt underskattad - genom att helt enkelt räkna inkomster för de personer som arbetar med språk och kommunikation, och tar betalt för detta, kommer hon fram till att åtminstone en fjärdedel av ekonomin består av "prat". Handel och företagande fungerar inte utan kommunikation, och språket och hur vi använder det formar ekonomin. I kursen förklarade McCloskey med vilka metoder man kan studera humanioras roll i ekonomin.

Om Deirdre McCloskey

Deirdre har skrivit 16 böcker och cirka 400 artiklar inom filosofi, retorik, feminism, etik, juridik och inte minst inom ekonomisk historia och teori. Som författare till "The Rhetoric of Economics" är McCloskey känd för att ifrågasätta nationalekonomins grundläggande antaganden. Förutom att bidra till detta ämnes utveckling har hon bidragit till liknande forskning inom flera andra ämnen, bland annat forskning om entreprenörskap och genus vid Högskolan i Jönköping. På senare tid har hon tagit sig an utmaningen att beskriva västvärldens ekonomiska historia från ett filosofiskt perspektiv i fyra volymer i serien "The Bourgeois Era".

McCloskey's hemsida

2014-08-12