Vinnarna i Encells uppsatstävling 2014

I hård konkurrens har nu vinnarna i årets omgång av Encells uppsatstävling på temat livslångt lärande utsetts.

De två vinnarna är:

“Leading learning: A managerial perspective on promoting team learning in a software development company” av Sivan Bapir och Kajany Varatharajah.

“Strategier som främjar elevers lärande – en studie om hur matematiklärare kan uppfatta studieteknik” av Johanna Petrén och Linnea Stenberg.

Utöver att dessa uppsatser uppfyllde alla formella bedömningskriterier och håller en hög akademisk kvalitet, så ger de också betydelsefulla och direkta bidrag till fältet livslångt lärande.

Redan nu är nästa omgång av Encells uppsatstävling öppen. Läs mer om den här.

2014-09-11