”När de möts så säger det klick!”

Är du företagare och behöver hjälp? Eller är du ung och behöver jobb? Då kanske du kommer uppskatta den nya sidan matchingbanken.se, som tagits fram inom projektet ”Affärsnytta & Sociala Medier”.

Det är den 25 september och jag kliver av pendeltåget i Kungsbacka för att träffa två personer bakom matchingbanken.se. Projektledare Agneta Börjesson-Pihl och Hanna Wingård, en av de engagerade ungdomarna i projektet, ger mig ett varmt välkomnade på stationen och på väg till restaurangen där jag ska intervjua dem får jag en snabb guidning genom Kungsbacka. Det är en kommun som inte är direkt representativ för övriga landet – närmare 30 procent av kommuninvånarna är under 24 år. Och det kryllar av småföretagare. En utmärkt utgångspunkt för ett projekt som det här, tänker jag.

Utbildning och problemlösning under första året

Väl framme på restaurangen berättar Agneta och Hanna om året som gått och hur deras arbete lett fram till den jobbsajt som finns idag. De förklarar att matchingbanken.se är resultatet av ett större projekt där ungdomar och företagare har fått utbildning i sociala medier. Jag får veta att det första projektåret bland annat har bestått av ett antal temakvällar, workshops och studentuppdrag. Dessutom har året innehållit en längre utbildningsserie av åtta kurskvällar, där ett 30-tal gymnasieungdomar och företagare från ett stort antal branscher träffats för att lära sig mer om sociala medier. För att underlätta mötet med företagarna fick gymnasieungdomarna även gå en kommunikationskurs, där de bland annat fick diskutera hur man tar kontakt med andra för att få till ett givande samarbete.

Till varje kurskväll bjöds en professionell föreläsare in. Efter föreläsningen fick deltagarna ett case att lösa tillsammans över generationsgränserna framför en dator. För att gymnasieungdomarna skulle få träning i att sälja sina idéer fick de presentera gruppens lösning för samtliga deltagare. Varje kurstillfälle avrundades med att föreläsaren samlade ihop allas förslag och gav sin syn på saken.

Det var jättebra att vi hade tillgång till datorer och fick göra det i verkligheten och kunde diskutera samtidigt. Det var riktigt bra! säger Hanna.

Att alla utvecklades mycket under de här träffarna är Hanna och Agneta rörande överens om. En viktig tanke med träffarna var att deltagarna även fick arbeta fram förslag till den kommande jobbsajten.

Det har varit en röd tråd genom hela projektet, att det vi gjort under träffarna ska leda fram till matchingbanken.se förklarar Agneta.

Matchingbanken.se under andra året

Nu är projektet inne på sitt andra år och i somras lanserades resultatet av det första årets förberedande arbete – matchingbanken.se. Tanken är att matchingbanken.se ska vara ett stöd för både ungdomar och företagare att komma i kontakt med varandra. Eller som de själva uttrycker det: Nu är jobben bara ett klick bort.

Företagare är den ena målgruppen. Ungdomar är den andra. Företagen behöver hjälp. De unga behöver jobb. Och när de möts så säger det klick, säger Agneta och skrattar.

Men hur fungerar det då? Hanna förklarar att det enda man behöver göra som ungdom är att lägga upp sin profil, där man beskriver vem man är och vad man är intresserad av. Dessutom lägger man in vissa sökord som företagarnas jobbannonser filtreras mot. När man loggar in ser man sedan de senaste jobbannonserna och vilka annonser som stämmer bäst överens med ens egen profil.

Samma process gäller för företagen, som registrerar sig som medlemmar. Filtreringen med sökord gör att företagen får ett antal prioriterade träffar bland ungdomarnas profiler, men de har även möjlighet att gå igenom hela matchingbanken.se.

Sen har vi ju en kontroll på företagen så klart! Så att vi har koll på att det är seriösa företag, förklarar Agneta.

När jag frågar om sidan kommer att finnas kvar även efter projektets slut får jag ett bestämt ”ja”.

Tanken från första början har varit att matchingbanken.se ska kunna leva vidare efter projekttidens slut och sidan är uppbyggd så att den ska vara lätt att applicera och utveckla även i andra kommuner. Vi diskuterar redan idag med flera som vill utveckla vårt koncept och vår vision är att matchingbanken.se ska finnas och utvecklas över hela landet. Därför säger vi varmt välkommen till alla som vill vara med och utveckla matchingbanken.se i sin kommun att ta kontakt med oss, ju fler desto bättre, säger Agneta.

Varför behövs en matchingbank?

Möjligheterna för ungdomar att få ett jobb utan några kontakter är väldigt begränsade. Och möjligheten för småföretagare att snabbt rekrytera rätt personer vid rätt tillfälle är också begränsad. Detta vill matchingbanken.se ändra på.

Det var vår tes från början: Har du inte kontakter hemifrån via föräldrar, så har du betydligt svårare att få jobb, förklarar Agneta.

Hanna och Agneta återkommer flera gånger till projektets upplägg och att detta är nyckeln till att projektet blivit så framgångsrikt.

Det var en väldigt bra grund att vi hade de här träffarna. Då fick vi lära av varandra, säger Hanna.

Generationsöverskridande marknadsföring

Att det generationsöverskridande lärandet genomsyrar hela projektet är tydligt. Även efter kurstillfällena har ungdomarna och den äldre generationen arbetat gemensamt för att sprida och marknadsföra idén med matchingbanken.se. Hanna och Agneta har till exempel varit ute och marknadsfört matchingbanken.se på olika företag.

Det blev så tydligt att vi representerar ett lärande över generationerna! utbrister Agneta entusiastiskt.

Hanna instämmer.

Det var jättebra att vi presenterade det tillsammans när vi skulle förklara vår tanke och idé!

Fördomar om olika generationer

När jag lyfter frågan om att generationsöverskridande lärande ibland kan vara problematiskt på grund av rådande fördomar och stereotyper mellan olika generationer förklarar både Hanna och Agneta att detta inte har varit ett problem i projektet. Tvärtom har det präglats av öppenhet och respekt över generationsgränserna.

Jag tror att det finns en väldigt bra förutsättning för generationslärande. Jag tror det finns en vilja från båda håll att utveckla det. Vad som krävs är att man hittar något gemensamt att utgå ifrån där båda parter är intresserade och känner att ”jag vinner något på det här”. Och det var just det som vi lyckades med från början, säger Agneta.

Jag frågar Hanna vad som varit det allra bästa med projektet och även hon kommer in på mötet med andra generationer.

Att vi började med de här träffarna där vi fick lära känna en massa människor i olika åldrar. Det blev väldigt bra. Vi hade så roligt tillsammans, samtidigt som vi lärde oss massor av varandra.

Agneta instämmer.

Det är väldigt, väldigt spännande! Och energivande! Om man skulle säga tre ord som kännetecknat projektet så är det energi, glädje och utveckling. Man får olika perspektiv på saker och ting och nu pratar jag om det här som har med generationslärande att göra. Jag som hör till den äldre skaran här får träffa unga människor. Och så märker man att vi har mycket att ge varandra! Hanna och jag till exempel hade aldrig träffat varandra annars. Jag har mycket positivt som jag har fått av dig, och jag upplever att du får en del av mig. Att vi liksom coachar varandra på något sätt, säger hon och vänder sig till Hanna som håller med.

Vi har ätit färdigt och under kaffet berättar Agneta hemlighetsfullt att hon har fler idéer på gång. Det finns så många områden där olika generationer kan mötas och lära av varandra. Efter ett trevligt generationsmöte får jag se ytterligare en liten del av Kungsbacka och när de vinkar av mig på perrongen hoppas jag att vi ses igen på den kommande Generationsmötesdagen i Göteborg den 10 november.

Av: Karolina Boberg

 

Länkar

Vill du veta mer om hur det hela började? Ta del av två korta filmer om projektet.

Kick-off Affärsnytta & Social medier

Ett brobygge mellan ungdomar och företagare

Hanna Wingård har varit engagerad i marknadsföringen av matchingbanken.se. Här kan ni se en kort film där hon medverkar.

2014-10-08