Projektavslutning med ECIL i Sofia

För ganska exakt två år sedan strålade partnerorganisationerna i EU-projektet ECIL samman för första gången i Stoke-on-Trent. Det var det första steget som togs i arbetet med att utveckla en distanskurs i generationsöverskridande lärande.

Huvudtalare Alan Hatton Yeo.

Under två år har ni kunnat följa utvecklingen i EU-projektet ECIL via Encells månadsbrev och hemsida. Sedan upptaktsmötet hösten 2012 har kursmaterial översatts och omarbetats och pilotkurser har genomförts i fyra olika länder. Den 18 september anordnades projektets slutkonferens ”Learning to make a society for all generations” i Sofia och då lanserades även resultatet av projektet – en onlineplattform där kursen nu finns tillgänglig på fem olika språk: engelska, spanska, slovenska, bulgariska och svenska.

Konferensen inleddes av huvudtalare dr. Alan Hatton Yeo, som höll en
presentation om varför generationsöverskridande program och möten mella olika generationer är grundläggande för samhället idag och i framtiden.

Anledningen till att jag tror att generationsöverskridande arbete verkligen gör skillnad, är att det är ett verktyg för att hantera de förändringar som samhället utsätts för idag. Jag tror också att det kan hjälpa oss att fortsätta utveckla ett sammanhållet samhälle och skapa den bästa förutsättningen för alla att få ett gott liv.

Vicki Titterington, berättar om ett projekt.

Efter Alans inledande tal fick konferensdeltagarna lyssna till ett antal exempel på hur man arbetar generationsöverskridande runt om i Europa, både i civilsamhället och på arbetsplatser. Dagen avslutades med två parallella seminarier där projektets partnerorganisationer bland annat presenterade hur man kan gå till väga om man är intresserad av att ge kursen i olika länder.

Kort om ECIL

ECIL är en förkortning av European Certificate in Intergenerational Learning och är EU-projekt där man utvecklat en distansutbildning i generationsöverskridande lärande i fem olika länder: Storbritannien, Slovenien, Spanien, Bulgarien och Sverige.

ECIL har genomförts inom ramen för ”Transfer of Innovation” i Leonardo da Vinci-programmet.

Mer från konferensen

Mariano Sánchez har skrivit en längre sammanfattning från konferensen den 18 september i Sofia. Läs den här (pdf, 261.3 kB).

Ann-Kristin Boström vid Encell har utvärderat projektet.
2014-10-09