Rock och generationsmöten på Swedage 2014

We're not gonna take it - no, we ain't gonna take it. We're not gonna take it anymore. Ridån går upp i Folkets hus i Umeå och ett 70-tal fartfyllda seniorer hälsar oss välkomna till årets Swedage-konferens med Twisted Sisters klassiska hit. Det är Generationskören som sjunger. De tar publiken med storm och den följande halvtimmen med sång och musik blir en perfekt språngbräda in i konferensens huvudtema: "Kultur för aktivt åldrande. Om hälsa och arbete i en ny demografi."

Generationskören rockar loss. Foto: Mariann Holmberg

Då var det dags igen. För tredje året i rad är jag på plats för att fira den internationella äldredagen på Swedage, en årligt återkommande konferens om ett aktivt och hälsosamt åldrande. Dagen leds av Lars Wärngård och Marie Ernestad och konferenstemat i år är extra spännande – vad betyder kulturen för ett hälsosamt åldrande?

Kultur handlar om att testa och bryta nya gränser. Kultur handlar om att komma i kontakt med hur vi mår, säger Erik Bergkvist, ordförande i Region Västerbotten.

Erik Bergkvist är en av talarna som är först ut på dagens program. Han berättar om visionerna för det goda åldrandet i Västerbotten och ger exempel på de kreativa lösningar som glesbygden tvingar fram inom äldreomsorgen. Han talar om den inneboende motsättningen i att vilja bli äldre men att inte vilja bli gammal och att kulturen har viktig roll att spela i arbetet med att skapa ett samhälle för både unga och äldre.

Att leva längre – en utmaning för forskning och politik

Dagen är indelad i tre teman och Ewa Ställdal, generaldirektör på Forte, inleder det första temat om de utmaningar som en åldrande befolkning innebär för forskning och politik. Hon berättar om Fortes satsningar inom äldreforskningen och vilka utmaningar Sverige och Europa står inför.

Nästa talare är Daniel Forslund som är chefsstrateg på Vinnova. Även han talar om utmaningar och framför allt vilka möjligheter han ser för innovationer inom välfärden. Han presenterar exempel på produkter som lär oss att leva hälsosammare och visar upp sin egen handled med ett armband som bland annat registrerar hur han sover. Han ger även exempel på välfärdsteknologi, som för vissa kanske kan tyckas kontroversiell, men som Daniel menar har varit en innovation inom äldreomsorgen. Ett sådant exempel är där man satt upp kameror hos personer med hemtjänst, för att de inte ska behöva bli väckta av nattpersonal.

Tekniken kan skapa värdighet och självständighet, menar han.

Efter Daniel får Gunnar Malmberg, professor vid Centrum för befolkningsstudier vid Umeå universitet, avsluta dagens första tema med en presentation om det åldrande Europa. Han berättar om ett stort forskningsprojekt, där de bland annat undersökt hur olika välfärdssystem påverkar äldres situation.

Forskningen visar att klyftorna bland äldre ökar och i och med att vi lever längre blir klyftorna ännu större. De som kan jobba längre är ofta de som redan har god pension och god ekonomi, förklarar han.

Hälsa, arbete och levnadsvillkor i en ny demografi

Efter lunch är det dags för dagens andra tema som inleds av Jonas Gumbel, programansvarig för Hälsa på Svensk industridesign. Tillsammans med Ville Lintamo från Joyn Service Design förklarar han hur man kan inkludera användaren av en viss samhällstjänst för att designa och utforma den, inte minst inom vård och omsorg. De menar att just användarna är en enorm tillgång och resurs som ofta förblir outnyttjad, eller åtminstone nyttjad på fel sätt. Jonas Gumbel förklarar också vad design egentligen innebär:

Design är en process som kan användas i allt förbättringsarbete

En lärande kultur för hälsosamt åldrande

Dagens sista pass inleds av Thomas Andersson, som är musiker och berättare i Västerbotten. Kulturarvet slår tillbaka, är rubriken på hans framförande. Genom att berätta historier och spela på sin fiol tar han med oss med på en spännande resa i den norrländska glesbygden. Det är en fantastisk resa i tid och rum som slutar i ett högaktuellt ämne – de rasistiska vindarna som blåser allt starkare i hela Europa

Thomas Andersson spelar på sin fiol. Foto: Mariann Holmberg

Efter Thomas tar Töres Theorell, professor emeritus vid Karolinska
Institutet, plats på scenen för att säga några ord om kopplingen mellan
hälsovetenskap och kulturvetenskap.

Kulturen har kraft att påverka oss på så många sätt. Vi påverkas inte bara mentalt, utan forskning har även visat att kulturen har positiv inverkan på vårt fysiska välbefinnande, förklarar han.

Sist ut på årets program är en paneldiskussion som leds av Ewa Ställdal. I panelen sitter en spännande blandning av deltagare. Utöver Töres Theorell deltar Cecilia Bjursell, centrumledare för Encell, Kerstin Hamre, projektledare för Kultur för Seniorer, Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare för Kulturhuvudstad 2014 och Karin Lövgren forskare vid Umeå universitet. Samtalet knyter ihop dagens diskussioner och att kulturen har en viktig roll att spela i den framtida samhällsplaneringen verkar det inte råda något tvivel om.

Paneldisjussion fick avsluta årets konferens. Foto: Mariann Holmberg

Text: Karolina Boberg

Missade du årets Swedage-konferens?

Den 1 oktober anordnades årets Swedage-konferens i Umeå. I år var huvudtemat kultur och hälsa. För alla som missade konferensen finns den nu att ta del av på YouTube, där Region Västerbotten har lagt ut de
inspelade föreläsningarna och presentationerna.

Besök YouTube-sidan.

2014-10-09