Encellforskare aktuell i ny bok

Ann-Kristin Boström, doktor i internationell pedagogik, är aktuell med ett kapitel i den nyligen publicerade boken ”Learning across Generations in Europe: Contemporary Issues in Older Adult Education”.

Forskningen om äldres lärande har expanderat snabbt de senaste åren på grund av de demografiska och sociala förändringarna i Europa. I oktober publicerades boken “Learning across Generations in Europe: Contemporary Issues in Older Adult Education” som är ytterligare ett bidrag till forskningsfältet.

Boken är uppbyggd på tre teman: ”teori och policy för äldres lärande”, ”ålder som kategori och åldrande som en process” samt ”generationsöverskridande lärande”. Ett flertal experter på området har bidragit med var sitt kapitel och Ann-Kristin Boström från Encell har skrivit kapitlet ”Intergenerational Learning and Social Capital”.

Generationsöverskridande lärande bidrar till policyområden som ”social cohesion”, stöd för demokratifrågor, säkerhet i samhället, förbättrad hälsa och well-being. Genom att sammanföra olika generationer i meningsfulla aktiviteter ökas förståelsen mellan generationer och stereotyper bryts ner, förklarar Ann-Kristin.

Syftet med boken är att skapa en bas för djupstudier för att förstå och tolka de teoretiska perspektiv som är kopplade till lärande senare i livet. Dessutom vill boken inspirera till forskning om äldres lärande inom områden där detta saknas.

Redaktörer för boken är Bernhard Schmidt-Hertha, Sabina Jelenc Krašovec och Marvin Formosa.


2014-11-19