Stor förebild inom generationsöverskridande lärande avtackades

Ett vackert Pittsburgh visade upp sitt finaste ansikte när Sally Newman, en av de största företrädarna för Intergenerational relationships, firades den 9 oktober.

1979 började Sally Newman arbeta för nätverket Generations United inom The global Studies Center.  När hon i oktober avtackades på University of Pittsburgh var Dr. Ann-Kristin Boström från Encell på plats för att delta i firandet.

Solen sken i Pittsburgh vid Sally Newmans avtackning.

Newmans fond ska stödja framtida projekt

Avtackningen invigdes av den nuvarande chefen för The Global Studies Center, Thomas Allen. Han berättade att man skapat en fond till Sally Newmans ära och beskrev hur denna fond ska hjälpa studenter som är involverade i akademiska, generationsöverskridande projekt. Bland annat kommer studenterna att kunna ansöka om ett stipendium som täcker resekostnader och uppehälle i projekten.

Projekten som studenterna kan söka stipendium för ska involvera äldre och yngre deltagare som samverkar kring en social fråga i ett lokalsamhälle någonstans i världen. Ett krav är att samverkan ska vara planerad och pågående och att projekten ska ha ett direkt inflytande på lokalbefolkningens hälsa och utbildning samt en övergripande betydelse för såväl yngre som äldres livskvalité.

På så sätt kommer Newmans fond att stödja och berika livet för lokalbefolkningen i utvecklingsländer, förklarade Thomas Allen.

Flera personer hyllade Newman

Efter Thomas Allen tog Cecile Springer plats på scenen. Hon var tidigare ordförande i Westinghouse Foundation och berättade om sina gemensamma minnen med Sally Newman. Sally Newman hade en idé om att skolbarn skulle arbeta tillsammans med äldre konstnärer i västra Pennsylvania och Westinghouse Foundation stöttade projektet ekonomiskt. Det gick mycket bra – kom till president Reagans kännedom och Newman blev bjuden till Washington för att få en utmärkelse.

Den tidigare ordföranden för Generations United, Paul Schrading, fortsatte sedan att berätta om Sallys arbete med ”youth in service for Elders”. Detta arbete mynnade ut i att 280 volontärer kom att arbeta med ett flertal projekt för att bland annat förebygga avhopp från gymnasiet. Arbetet inspirerade många runt om i USA men också internationellt.

Mer om Sally Newman och Generations United

1979 blev Sally Newman involverad i Generations United och redan efter en kort tid av projekt och utvärdering blev det tydligt att generationsöverskridande arbete gav en ökad trygghet och en bättre livskvalitet för dem som var involverade. Ganska snart blev Generations United involverade i städer, förorter och på landsbygden. De fanns bland annat i skolor, fritidsverksamhet, på universitetet och i age-nätverk. Generations United började skriva rapporter och forskningsartiklar som visade hur generationsöverskridande arbete var bra både för individen och samhället och hur generationerna också fick en ömsesidig förståelse för varandra.

Konceptet ”intergenerational” växte men det fanns inte någon tidskrift där det gick att publicera resultat, varken från praktiska projekt eller forskningsprojekt. År 2000 ringde förlagsdirektören för Harward Press upp Sally Newman och talade om för henne att han tyckte att hon skulle bli redaktör för en tidskrift som skulle publicera artiklar inom detta område. Diskussioner följde och efter tre år stod det klart att Newman var redaktör.

2003 kom den första upplagan av Journal of Intergenerational Relationships (JIR) ut, där det fanns utrymme både för akademiska och praktiska artiklar. Fram till idag har 36 nummer av JIR kommit ut och den har en stor spridning över världen. Det är också en stor spridning på vilka ämnen som tas upp. Författare från 31 olika länder har publicerat sig JIR.

Senare började Sally Newman även intressera sig för generationer i olika kulturer. Hon lyckades få till stånd en dröm om att studenter från Pittsburghs universitet, tillsammans med Generations United, skulle kunna få åka till andra länder för att ge olika generationer möjligheter att arbeta tillsammans. Projektet skulle pågå under en begränsad tid och år 2003 fick de reda på att tiden var ute för projektet. Sally Newman och några av hennes kollegor började leta efter nya vägar. Målet för henne blev att projektet skulle finnas kvar över tid och att det skulle ge ett samarbete med utvecklingsländer. Hon tog reda på att det skulle behövas 10000 dollar för att kunna skapa en fond som gav tillräckligt med avkastning för att kunna dela ut ett stipendium varje år. På ett möte där detta senare diskuterades fick Sally Newman ett kuvert av en kollega i styrelsen. I det låg en check på 10000 dollar.

Sally Newmans mål är att göra världen till en bättre plats och hon ser generationsöverskridande relationer som det verktyg som kan åstadkomma detta.

2014-11-19