Bortom normen på Generationsmötesdagen i Göteborg

Det är ett färgsprakande musiknummer som inleder Generationsmötesdagen på Världskulturmuseet i Göteborg. Elever från Performing Art School framför en scen ur musikalen Legally Blonde och jag höjer kameran för dagens första bild.

Det är den 10 november och Världskulturmuseet börjar fyllas av
konferensdeltagare i alla åldrar. Den blandade publiken känns lovande
och att syftet med dagen handlar om hur man kan arbeta med
generationsmöten går inte att ta miste på.

Rappar-Greta, blommor och film

När applåderna efter musiknumret tystnar tar Zsolt Szanto och Pernilla Johansson från Göteborgs Stad Centrum plats på scenen och hälsar publiken välkomna. De arbetar med Generationsmöten, ett projekt som handlar om att integrera generationsmöten i den ordinarie verksamheten inom äldreomsorg, förskola och skola. Zsolt inleder med att berätta om en kvinna som inspirerat honom lite extra i arbetet med möten mellan olika generationer – 100-åringen Greta Segersson, även känd som rappar-Greta. 2006 framträdde hon för första gången och tillsammans med sina betydligt yngre rap-partners, Mattias Jonsson och Jonathan Lund, har hon gjort succé. Greta reser sig från första raden och bjuder publiken på ett smakprov. Jublet från publiken blandas med ljudet från min kamera.

Generationsmötesdagen handlar om att inspirera fler att arbeta
generationsöverskridande och att visa på hur man kan minska avståndet
mellan unga och äldre. Och visst blir vi inspirerade – under förmiddagen
får vi lyssna på spännande presentationer om en rad aktiviteter som
pågår i Göteborgs Stad Centrum och i Vänersborgs kommun. Några
aktiviteter som lyfts fram är Filmfabriken, där äldre och yngre skapar
film tillsammans, och en odlingsträdgård på Gulhedsskolan, där seniorer
och skolbarn odlar tillsammans. I Vänersborg träffas äldre och barn och
sjunger tillsammans och vi får se en film om hur mycket sång och musik
kan betyda för människor i alla åldrar. Människors engagemang och glädje
strålar ut från filmduken.

Generationsmöten i världen

Efter presentationerna är det dags för Cecilia Bjursell, centrumledare på Encell, att lyfta perspektivet något och berätta om den internationella forskningen kring generationsmöten och generationsöverskridande lärande. Det blir en allvarsam kontrast till de glädjefyllda projekten när hon berättar att de mest citerade forskningsartiklarna på området handlar om depressioner bland äldre som blir vårdnadshavare till sina barnbarn. Det är ett angeläget område och i länder där välfärdsstaten inte är lika omfattande som i Sverige arbetar man på flera sätt med generationsöverskridande relationer. Hon berättar också om ECIL, ett nyligen avslutat EU-projekt, där Encell var en av fem partners i att arbeta fram en distanskurs i generationsöverskridande lärande. De övriga länderna som deltagit i projektet är Storbritannien, Slovenien, Bulgarien och Spanien.

Vad kan vi göra för att minska avstånden mellan generationer?

Eftermiddagen inleds med ett panelsamtal om vad vi kan göra för att minska avstånden mellan olika generationer. En av deltagarna i panelen är Encells medarbetare Ann-Kristin Boström, som är en internationellt ledande expert på området. Hon betonar att det är viktigt att fokusera på de ömsesidiga relationerna och inte på ålder om man vill minska avstånden mellan unga och gamla.

Människor är olika och passerar olika stadier i livet vid olika tillfällen! Detta beror på upplevelser tidigare i livet och på den kultur man lever i eller de kulturer man har levt i.

Sista presentationen för dagen ges av Natalie Davet, doktorand vid Göteborgs universitet. I sitt avhandlingsarbete undersöker hon vad som sker när äldre och ungdomar möts i gemensamma projekt. Från och med hösten 2014 följer hon även verksamheterna i projektet Generationsmöten.

Vänskap utan åldersgräns

“I’m so young, and you’re so old – this my darling I’ve been told”. En ung kille, en av skådespelarna i Generationsteatern står ensam på scenen och sjunger och spelar gitarr. Jag knäpper dagens sista bild för att sedan kunna luta mig tillbaka och njuta av föreställningen. Under en timme ska skådespelarna ta oss med på en resa bortom normer och fördomar och där vänskap är vänskap och ålder inte längre spelar någon roll.

Text: Karolina Boberg

Mässutställning med information om ECIL

Under dagen anordnades även en mässutställning där olika organisationer fick möjlighet att visa upp sitt arbete med möten mellan olika generationer. Encell, som var en av medarrangörerna till konferensen, hade en välbesökt monter där besökarna bland annat kunde få information om EU-projektet ECIL och den distanskurs som tagits fram inom projektet.

Kursen som blev klar i september i år syftar till att introducera kursdeltagarna för olika begrepp som rör generationsöverskridande lärande och praktik samt diskutera de fördelar och utmaningar som är förknippade med dessa begrepp. Kursen tar även upp olika hinder för lärande mellan generationer. Broschyrer om kursen delades ut och besökarna hade även möjlighet att ställa frågor om kursen och projektet.

2014-11-20