Näktergalen sjunger vackert när den är trygg

För snart 18 år sedan startade mentorsverksamheten Näktergalen i Sverige. Sedan dess har över 3000 barn och mentorer deltagit i projektet.

1997 startade mentorsverksamheten Näktergalen som ett projekt vid Malmö högskola. Tanken med projektet var att studenterna vid högskolan skulle få möjlighet att vara mentor för ett barn i åldern 8-12 år. Idag har över 3000 barn och mentorer deltagit i verksamheten och att intresset för den vuxit under årens lopp råder det inget tvivel om – idag finns Näktergalen vid 24 olika universitet och högskolor i Sverige och övriga Europa och i Malmö har projektet övergått i att bli en permanent verksamhet. 2010 bildades dessutom ett internationellt nätverk där alla universitet och högskolor som använder sig av Näktergalens koncept ingår. Förutom att utgöra ett forum för sina medlemmar, arrangerar nätverket varje år en konferens dit allmänheten bjuds in för att få veta mer om verksamheten. I början av oktober i år hölls därför ”The Nightingale mentoring network conference 2014” på Malmö högskola.

Att vara ung i en ny kultur

Carina Sild Lönroth är verksamhetsansvarig för Näktergalen vid Malmö högskola och det är även hon som hälsar deltagarna välkomna till konferensen. Barn och mentorer från Näktergalen bjuder på sång och musik på svenska och romani och ger exempel på den kulturella mångfald som Näktergalen vill ta tillvara på. Förmiddagens program fylls sedan med två föreläsningar med Mats Trondman och Concetta Cultrera.

Mats Trondman är professor i kultursociologi vid Linnéuniversitetet och håller en föreläsning om migration och identitet, eller som han själv väljer att uttrycka det: vad det innebär att ha migrationserfarenhet. Hur är det att vara ung med migrationserfarenhet i Sverige och skapa sig en egen identitet i en ny kultur? Han pratar också om vilken roll en mentorverksamhet kan spela för barn och ungdomar som får möjlighet att delta. Framför allt kan en mentor hjälpa barn och unga att få nya perspektiv på vilka möjligheter de har och få dem att undvika ”självuppfyllelse”, menar han.

Efter Mats är det dags för EU-kommissionären Concetta Cultrera som berättar om hur man arbetar på policynivå för att möjliggöra för både unga och äldre att ”leva upp till sin fulla potential”. Hon berättar om ett ”Social investment package” som omfattar såväl förebyggande av tidiga skolavhopp som ett aktivt åldrande.

Möten över gränserna i olika verksamheter

Konferensens eftermiddagsprogram består av parallella seminarier där konferensdeltagarna får möjlighet att träffa ungdomar och mentorer från en rad olika mentorsverksamheter. På ett seminarium berättar studenter som deltagit i Formula om sina erfarenheter. Formula är ett tvåårigt EU-projekt där studenter och ensamkommande flyktingbarn har fått möjlighet att träffas. På ett annat seminarium berättar ungdomar och mentorer om vad Näktergalen betytt för dem.

Varför just en näktergal?

Efter konferensen dyker en tanke upp – varför kallas verksamheten för Näktergalen? Ett nyfiket mail senare får jag svar från Carina Sild Lönroth.

När vi skulle starta mentorsprojektet här i Malmö ville vi ha en Malmökoppling och näktergalen var under många år en symbol för staden. Hjalmar Gullberg diktade en gång om Näktergalen när han låg inlagd på sjukhuset, öppnade fönstret och hörde en näktergal. Dessutom är näktergalen en liten oansenlig fågel men som sjunger vackert när den är trygg. Det hoppades vi även att barnen skulle göra!

Mer om Näktergalen

Grundidén med Näktergalen är ömsesidig nytta och att människor genom möten bättre kan förstå varandras olikheter och likheter. En mycket viktig del i Näktergalen är att verka för och dra nytta av den kulturella mångfald som finns både i samhället och på Malmö högskola. Därför ses studenters och barns olika bakgrund som en stor tillgång inom Näktergalen.

Ett av Näktergalens långsiktiga mål är att bidra till en breddad rekrytering till högskole- och universitetsstudier.


2014-11-24