Lära för livet?

Svaga grundskolekunskaper i svenska och matte hänger med i vuxenlivet. Det visar en ny rapport om PIAAC, en internationell studie från OECD där man utvärderat vuxnas kunskaper och färdigheter i 24 olika länder.

Nyligen släpptes rapporten "Lära för livet? Om skolans och arbetslivets avtryck i vuxnas färdigheter". I rapporten har fyra forskare följt upp PIAAC, Programme for the International Assessment of Adult Competencies, en studie som publicerades av OECD i oktober 2013. PIACC visade att Sverige står sig väl i en internationell jämförelse när man tittar på vuxnas kunskaper och färdigheter. I rapporten konstaterar dock författarna att det är de äldre som drar upp snittet i studien. Bland de yngre vuxna, som lämnade grundskolan på 2000-talet, har Sverige tappat försprånget.

En slutsats i rapporten är att kunskaper och färdigheter, som inte utvecklats under skoltiden, inte heller verkar kunna repareras genom yrkeserfarenhet och fortbildning under vuxenlivet. Man ser också att svaga kunskaper i matematik och läsning kvarstår åtminstone 12 år efter att eleverna slutat grundskolan.

Syftet med rapporten är att undersöka hur väl det svenska utbildningssystemet och erfarenheter i arbetslivet rustar svenska ungdomar och vuxna för de utmaningar de möter.

Författarna bakom rapporten är Jan-Eric Gustafsson, Patrik Lind, Erik Mellander och Mats Myrberg. Rapporten är publicerad av SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.

Läs mer om rapporten här.

2014-12-08