Konferens om äldres lärande

Encells representanter åkte i oktober till Malta för att presentera pågående forskning om äldres lärande. Dessutom kunde de välkomna deltagarna till Sverige eftersom ELOA-konferensen sker i Jönköping nästa år.

ELOA-konferensen är den årliga mötesplatsen för att diskutera äldres lärande ur filsofiska, teoretiska, policy och praktiska perspektiv. Årets konferens ”Innovations in older adult learning: Theory, research, policy” på Malta var inget undantag. Dr. Marvin Formosa från University of Malta, som själv är medförfattare till en viktig bok om äldres lärande, presenterade ett konferensprogram med de främsta forskarna på området. Två av huvudtalarna, Sabina Jelenc Kraŝovec, och Barry Golding, diskuterade på olika sätt platsens betydelse för lärande. Professor Sabina Jelenc Kraŝovec, University of Ljubljana, utforskade vilka platser i det offentliga rummet som finns tillgängliga för äldre och vad detta betyder för lärandet. Det kan handla om lärande i det möte som sker på en viss plats och om lärande om platsen. Hon förde ett resonemang om vilken tillgång till platser i staden som äldre har, exempelvis till en park, en restaurang eller ett torg, och hur denna tillgång kan påverka lärandet genom vilka man möter. I motsats till den offentliga platsen, så talade professor Barry Golding, Federation University, om mäns lärande när de träffas i verkstäder runt om i Australien och på Nya Zeeland. Barry Golding är engagerad i rörelsen Men's Sheds som är en frivilligorganisation som arbetar med att förbättra mäns hälsa.

Från Encell deltog Ann-Kristin Boström och Cecilia Bjursell med var sitt papper. Ann-Kristin Boström presenterade lärdomar från ECIL-projektet som avslutades i oktober i år. Hon gick bland annat igenom partnerländernas olika förutsättningar och förhoppningar i arbetet med generationsöverskridande lärande. Cecilia Bjursell presenterade resultatet från rapporten Ett aktivt åldrande, med fokus på de delar som handlade om äldres lärande. Nästa år kommer som sagt konferensen att besöka Jönköping.

Boka redan nu in den 14-16 oktober 2015. Mer information om konferensens tema och andra praktiska detaljer kommer till våren.

ELOA i Jönköping den 14-16 oktober 2015

Nästa år sker konferensen hos Encell i Jönköping. Mer information kommer i början av året.

2014-12-16