Cedefop kastar ljus över Sveriges vuxenutbildning

Möjligheten till validering och att läsa delkurser är utmärkande för svensk vuxenutbildning. Detta är två av den svenska vuxenutbildningens särdrag som beskrivs i en ny rapport från Cedefop.

I november publicerade Cedefop rapporten ”Spotlight on VET Sweden”. I rapporten beskriver de utbildningssystemet i Sverige med ett särskilt fokus på möjligheterna till yrkesutbildning. De beskriver också den mångfald av vuxenutbildning som finns i Sverige med allt från folkhögskolor till kompetensutveckling på arbetsplatsen.

Särdrag inom svensk vuxenutbildning

I rapportens avslutande del lyfts sådant som utmärker svensk vuxenutbildning fram. En sak som nämns är utbildningens indelning i olika kurser, såväl inom gymnasieskolan som inom den kommunala vuxenutbildningen. Denna indelning gör det lättare för de studerande att byta program och bygga vidare på de kurser de redan läst.

Något annat som lyfts fram är möjligheten till validering. Validering gör det möjligt för studenter att tillgodoräkna sig reell kompetens och tidigare utbildning.

Utmaningar för svensk vuxenutbildning

Precis som alla utbildningsformer står även vuxenutbildningen inför en rad utmaningar. I rapporten listas några av dem. Bland annat diskuteras utmaningen i att matcha utbildningen mot arbetsmarknadens behov när den grundläggande utgångspunkten för vuxenutbildningen är individen.

Ladda ner och läsa hela rapporten här.

Cedefop står för European Center for the Development of Voctional Training och har till uppgift att främja utvecklingen av yrkesutbildning i EU.

2015-01-12