En digital plattform för vuxnas lärande i Europa

Letar du efter nyheter, verktyg och nyttiga länkar inom vuxnas lärande? Då kan du besöka EPALE – en ny plattform för vuxnas lärande i Europa.

Under 2014 lanserade EU-kommissionen EPALE, the Electronic Platform for Adult Learning in Europe. Sidan är en del av kommissionens arbete med att förbättra kvaliteten på vuxenutbildningen i Europa.

Utöver att sprida intressanta länkar och nyheter kommer EPALE även att ha en partnersöksfunktion och ett forum där besökare kan komma i kontakt med kollegor över hela Europa. Webbplatsen är särskilt utformad för att vara intressant för lärare, utbildare, forskare, akademiker, politiker och alla som har en professionell roll i vuxenutbildningen

Än så länge finns EPALE bara på engelska, men under 2015 kommer webbplatsen att uppdateras så att den omfattar samtliga 24 EU-språk. I Sverige ansvarar Universitets- och högskolerådet för EPALE.

2015-01-15