Aktionsforskning kan leda till en förbättrad äldreomsorg

Aktionsforskning som bottnar i konkreta handlingar kan stärka hållbarheten och leda till en förbättrad omsorgsverksamhet. Det konstaterar forskare i en ny artikel.

I december publicerades artikeln “Implementing the Action Research approach in the context of Swedish municipal care: A facilitator’s reflections” i tidskriften Action Learning Action Research Journal. En av författarna bakom artikeln är Claudia Gillberg, som är affilierad forskare i pedagogik vid Encell. Tillsammans med forskarkollegorna Zada Pajalic och Lena Persson har hon undersökt och beskrivit implementeringen av aktionsforskning inom ramen för kommunal äldreomsorgsverksamhet.

Artikeln visar att aktionsforskning som bottnar i konkreta handlingar kan stärka hållbarheten och leda till en förbättrad omsorgsverksamhet.

Mitt bidrag till denna artikel bestod framför allt i att diskutera metodologiska frågeställningar i arbetet och att vara en kritisk vän gällande frågor kring tolkningen och tillämpningen av aktionsforskning som verktyg för verksamhetsutveckling, berättar hon.

Zada Pajalic och Claudia Gillberg träffades på världskongressen för aktionsforskning i Melbourne år 2010 och har sedan dess hållit kontakten kring metodologiska frågeställningar.

Vårt gemensamma intresse gäller att vidareutveckla aktionsforskning som metodologi. Vi anser att den kan bidra till att utveckla arbetssätt som inbegriper ett varaktigt deltagande och framför allt lärande kring viktiga frågeställningar och policy.

Forskarna menar även att aktionsforskning har potential att bidra till utvecklingen av ökat medbestämmande och därigenom förbättrade implementeringsprocesser av policy, där policy inte betraktas som statiska föreskrifter utan som levande dokument.

Läs hela artikeln här.

2015-02-12