Generationsmöten stödjer lärande och ökar livskvalitén

Genom att få olika generationer att mötas kan stereotypiska uppfattningar om unga och gamla överbryggas. Dessutom bidrar generationsmöten till en ökad trygghet och bättre livskvalité hos invånarna. Det menar forskare i en ny bok.

Vi lever allt längre – samtidigt ökar gapet mellan olika generationer, inte minst i industrialiserade länder. Under senare år har detta uppmärksammats allt mer av forskare, som menar att avstånden mellan olika generationer kan innebära problem på flera sätt. Förutom att äldre personer riskerar att isoleras och bli ensamma, kan stereotypiska uppfattningar om unga och äldre förstärkas och cementeras. Dessutom kan kunskap från en generation till en annan gå förlorad. I en rad internationella projekt har olika organisationer därför arbetat för att skapa nya och fler möjligheter för unga och gamla att mötas.

Encellforskare aktuell i ny bok

Ann-Kristin Boström är doktor i internationell pedagogik och en av de främsta experterna inom generationsöverskridande lärande i Sverige. Nyligen publicerade hon ett kapitel om välbefinnande och generationsöverskridande samarbete tillsammans med de koreanska forskarna Seung Jong Lee och Youngwha Kee. Kapitlet ingår i boken “Community Well-being and Community Development: Conceptions and applications”.

Idén till boken började 2012 med en workshop i ett forskarnätverk om ”community well-being” i Seoul. Vi var forskare från Asien, Europa och USA som träffades och målet var att diskutera hur förbättrade relationer mellan olika generationer kan bidra till en ökad trygghet i samhället och en ökad livskvalité för invånarna, berättar Ann-Kristin Boström.

I kapitlet ger forskarna exempel på generationsöverskridande projekt som haft positiva effekter på livskvalitén för såväl unga som gamla. Författarna menar också att projekten varit ett stöd för generationsöverskridande lärande, samtidigt som de tagit upp åldersrelaterade frågor.

Ett exempel på ett svenskt generationsöverskridande projekt som nämns i boken är ”Klassmorfar i skolan”, berättar Ann-Kristin Boström.

Boken ges ut av Springer inom serien "SpringerBriefs in Well-Being and Quality-of-Life Research".

Lästips för dig som vill veta mer!

För den som vill läsa mer om ”well-being” och generationsöverskridande lärande, rekommenderar Ann-Kristin Boström det näst sista kapitlet i boken "Learning across Generations in Europe: Contemporary Issues in Older Adult Education".

Dessutom kan man ta del av en av hennes artiklar, "Reflections on Intergenerational Policy in Europe: The Past Twenty Years and Looking into the Future", i tidskriften Journal of Intergenerational Relationships.

2015-03-10