RELA indexeras i ERIH PLUS

Från och med den 25 februari i år indexeras tidskriften RELA i databasen ERIH PLUS – The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences.

RELA står för The European Journal for Research on the Education and Learning of Adults och är en vetenskaplig tidskrift med fokus på europeisk forskning om vuxenutbildning och lärande. Andreas Fejes är professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet och initiativtagare till och huvudredaktör för RELA.

Vad betyder det här för RELA?

Detta, tillsammans med att vi nyligen också blev accepterade för indexering i Scopus och den ständigt ökade nedladdningsfrekvensen av våra artiklar, ser vi som bekräftelse på att tidskriften har blivit etablerad som en central plattform för vetenskaplig diskussion och debatt inom fältet, säger Andreas Fejes.

Är du intresserad av att veta mer om RELA? Besök tidskriftens webbsida här.

2015-03-11