Samverkan som form och innehåll

Konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan är en arena för att diskutera ett förnyat kunskapskontrakt. Encells centrumledare Cecilia Bjursell deltar på årets konferens i två olika roller.

Linnéuniversitetet håller i värdskapet för den nionde HSS-konferensen som sker i Kalmar den 28-29 maj. HSS, Högskola och Samhälle i Samverkan, erbjuder en nationell plattform för att diskutera samverkan ur olika perspektiv i mötet mellan akademi, näringsliv, beslutsfattare och offentlighet. Det finns ett ökat intresse för samverkan och årets konferens innehåller tre huvudspår:

  • Globalisering - Hur drar vi nytta av globala möjligheter och utmaningar?
  • Regional utveckling - Hur stärker vi utbildning, forskning och innovation för förnyelse och ökad konkurrenskraft?
  • Hållbar samverkan - Hur bygger vi strukturer för ömsesidig och varaktig nytta?

Cecilia Bjursell, centrumledare på Encell, kommer att delta på HSS dels som forskare i KLOSS-projektet, dels som ledamot i SIRA:s styrelse. I projektet KLOSS (Kunskapsutbyte och Lärande Om Strategisk Samverkan) deltar nio lärosäten för att systematisera tidigare erfarenheter av arbete med samverkansfrågor som en startpunkt för ett fortsatt utvecklingsarbete. Bjursell presenterar tillsammans med kollegorna Peter Dobers och Anna-Carin Ramsten den kommande boken Samverkansskicklighet – för personlig och organisatorisk utveckling.

Bjursell sitter även med i styrelsen för SIRA (Swedish Interactive Research Association). Under HSS2015 kommer SIRA tillsammans med systerföreningen SPARC att arrangera olika aktiviteter för att belysa olika ansatser och aktuella tankegångar gällande samverkansforskning.

2015-05-06