Vuxenutbildning är en mänsklig rättighet

Är vuxenutbildningen ett förlorat slag? Den frågan inledde ICAE:s generalsekreterare Katarina Popovic med vid ett frukostseminarium på Folkbildningsrådet den 21 april.

Den 21 april hade ett trettiotal personer samlats för att lyssna på Katarina Popovics seminarium ”Adult Education – the lost or the last battle?”. Katarina Popovic är professor vid universitetet i Belgrad och sedan en tid tillbaka generalsekreterare för ICAE. ICAE står för International Council for Adult Education och är ett globalt nätverk som arbetar för vuxnas rätt till lärande.

Är vuxenutbildningen ett förlorat slag? Eller är detta vår sista chans? inledde Popovic.

Under seminariet berättade hon om framväxten av begreppet livslångt lärande som ett ramverk för vuxenutbildning och vuxnas lärande. Idag är det Education for all, EFA, som är det globala ramverket när man pratar om allas rätt till utbildning. Men enligt Popovic har de vuxna glömts bort i Education for all. Dessutom har vi inte nått upp till de mål för vuxnas lärande som EFA innehåller.

Du hittar begreppet livslångt lärande överallt i dokument och i retoriken – men oftast utesluts vuxnas lärande, konstaterade hon.

Popovic höjde också en kritisk röst mot de åtgärder som föreslagits av Världsbanken och UNESCO för att uppnå målen för vuxnas lärande. Hon berättade om Världsbankens idé om att privata aktörer ska lösa utbildningssituationen i Afrika.

Europa har en tradition av att staten har ett särskilt ansvar för utbildningsfrågor och att utbildning är en rättighet, en mänsklig rättighet. Det är ett slags kontrakt mellan stat och medborgare. Men i Afrika säger man ”Privatisering är lösningen på problemet!”.

Popovic kritiserade även UNESCO för att bara fokusera på enkla sätt att mäta kvalitet i utbildning och inte på vuxenutbildningen i sig.

Hur kan du fokusera på en kvalitativ utbildning för barn om du inte pratar om utbildning för föräldrarna? frågade Popovic retoriskt.

Avslutningsvis presenterade Popovic ett antal egna förslag på vad civilsamhället kan göra. Något som hon särskilt lyfte fram var att hålla fast vid värderingarna att utbildning och vuxenutbildning är en mänsklig rättighet.

Se seminariet på webben

Missade du frukostseminariet den 21 april? Nu kan du se inspelningen på Folkbildningsrådets hemsida.

Se seminariet med Katarina Popovic.

2015-05-07