"Demokrati är en top-down process

School of Labor and Employment Relations vid Pennsylvania State University var värd för en konferens om internationell HRM-forskning. Ett växande intresseområde handlar om forskningens samhällseffekter.

Forskningens samhällseffekter var ett centralt diskussionsområde vid den avslutande paneldiskussionen om IHRM-forskningens framtid. Detta är dock inte ämnesspecifikt för International Human Resource Management (IHRM) utan förekommer på många olika områden. Det finns ett tryck i många länder att forskningen ska komma samhället till nytta på ett tydligare sätt.

Diskussionen bland forskare handlar om hur detta kan ske och på konferensen gav flera av de seniora forskarna tips på hur de själva arbetar. Några exempel som de tog upp var att starta en journal med kortare texter som riktar sig till praktiker, att använda sociala medier eller att arbeta med att sprida forskningsresultat på sitt hemspråk (kinesiska i detta fallet). Forskarna som nämnde detta påpekade samtidigt att det här är inget som belönas i nuvarande system men att de väljer att göra det för att de anser att det är viktigt att nå ut med sin forskning till de som kan ha nytta av den.

Konferensens key notes, professor Xiaoping Chen, Foster School of Business, University of Washington, USA, och professor Michael Morley, Kemmy Business School, University of Limerick, Ireland, bjöd båda två på inspirerande föreläsningar med något olika vinkel. Professor Xiaoping Chen lyfte fram passionens roll för hög motivation på arbetsplatsen. Hon menade att en ledares uppgift handlar om att stödja autonomi för att skapa utrymme för individer att agera friare vilket i sin tur leder till stort intresse för arbetet och kreativa lösningar. Detta sätt att arbeta med autonomi i organisationer summerades på följande underfundiga sätt:

Democracy is a top-down process.

Professor Michael Morley tog istället ett övergripande perspektiv på
IHRM-fältet för att klassificera några utgångspunkter och se vilka svaga
områden som framträder och som forskare bör adressera i den forskning
som bedrivs. Framtidsspaningarna fortsatte i den avslutande
paneldiskussionen som leddes av Chris Brewster. Lisbeth Claus bidrog med en spaning som kan komma att vända upp och ner på hur HR-arbetet i
organisationer bedrivs:

I ett nätverk där jag arbetar med teknikintensiva företag ser jag att mer och mer HR-arbete sker via appar istället för via HR-avdelningen. Hur kommer det att påverka HR-rollen och forskningen framöver?" undrade Lisbeth Claus.

2nd Global Conference of International Human Resource Management May 14-15 2015

With the significant rise in interest in International Human Resource Management (IHRM), the School of Labor and Employment Relations at The Pennsylvania State University is holding its second two-day conference to facilitate discussion on this important topic amongst scholars from across the globe.

The conference is organized around a number of sub-themes that reflect important contemporary debates in IHRM. All abstracts submitted are peer-reviewed. The conference allows adequate time for presentations and discussion, both in parallel and plenary sessions, ensuring a lively debate and networking opportunities amongst participants.

2015-06-10