Vad innebär egentligen generationsöverskridande lärande?

Generationsöverskridande lärande är inget man åstadkommer genom enstaka, korta kurser. Nej, generationsöverskridande lärande är en process som tar tid och bygger på långvarigt samarbete. Det menar Dušana Findeisen, som är expert inom området.

Dr. Dušana Findeisen är en av Sloveniens främsta experter inom forskningsfältet aktivt åldrande och generationsöverskridande lärande. Redan 1984 var hon med och startade Third Age University i Ljubljana. Sedan dess har hon varit involverad i en mängd olika projekt kring generationsöverskridande lärande. År 2012 representerade hon en av partnerorganisationerna i EU-projektet ECIL, där även Encell fanns representerat.

ECIL är en förkortning av European Certificate in Intergenerational Learning och var ett tvåårigt EU-projekt som pågick mellan 2012 och 2014. Projektet syftade till att utveckla en distansutbildning i generationsöverskridande lärande i fem olika länder: Storbritannien, Slovenien, Spanien, Bulgarien och Sverige

I juni publicerade Findeisen ett antal blogginlägg på EPALE, som är en ny digital plattform för vuxnas lärande i Europa. Inläggen tar upp begreppet generationsöverskridande lärande och hon resonerar kring vad det egentligen innebär. Findeisen menar att det finns ett behov av att tänka om och definiera begreppet på nytt.


2015-06-10