Vuxna som har svårt för att läsa har också svårt för att räkna

Ungefär en sjättedel av Nordens vuxna läser och räknar dåligt – ändå är vi bättre än de flesta. Det visar en ny nordisk PIACC-rapport.

Den 18 maj publicerades den nordiska PIAAC-rapporten "Adult Skills in the Nordic Region: Key Information-Processing Skills Among Adults in the Nordic Region". Rapporten har tagits fram inom ett nordiskt nätverksprojekt, där forskare jämfört resultaten från OECD:s internationella PIAAC-rapport från 2013. Länderna som jämförs i den nordiska rapporten är Sverige, Finland, Norge, Danmark och Estland.

Det som undersökts i PIACC är tre grundläggande färdigheter: förmågan att läsa, att räkna och att med hjälp av IT kunna lösa problem.

Den nordiska jämförelsen visar att något fler än 1 av 6 vuxna i Norden har svaga färdigheter i läsning och/eller räkning. Ungefär 25 % har svaga kunskaper i problemlösning med hjälp av IT. 

Rapporten visar också att det finns ett starkt positivt samband mellan olika färdigheter – är man duktig på det ena är man ofta duktig på de två andra. Studien visar också att de faktorer som påverkar vuxnas grundläggande färdigheter mest är utbildning, ålder, utländsk bakgrund och typ av arbete.

Läs mer om rapporten här.

PIAAC står för "Program for the International Assessment of Adult Competencies". Rapporten har finansierats av Nordiska Ministerrådet och de deltagande länderna.

2015-06-10