Call for papers till tidskrift om vuxnas lärande

Forskningstidsskriften RELA har annonserat ett call for papers till ett nytt kommande temanummer om social ekonomi som ett alternativ till kapitalism.

RELA står för The European Journal for Research on the Education and Learning of Adults och är en vetenskaplig tidskrift med fokus på europeisk forskning om vuxenutbildning och lärande. Nu har de gått ut med ett call for papers till följande temanummer:

"Social economy as an alternative to capitalism – Learning solidarity and autonomy".

Till temanumret välkomnas två typer av artiklar:

  • Teoretiska artiklar/översiktsartiklar som problematiserar olika aspekter av social ekonomi och solidaritet, i relation till vuxenutbildning och lärande;
  • Empiriska studier som analyserar den sociala ekonomin och reflekterar kring dess utbildnings- och lärandeaspekter.

Deadline för att lämna in paper är den 31 december 2015.

Läs mer om temanumret här (word, 87.5 kB).

2015-08-12