Encellforskare inbjuden till tankesmedja om kvinnors ledarskap

Hur skulle ledarskapsteorier för kvinnor kunna utvecklas? Det diskuterade 25 seniora forskare under en tankesmedja vid George Washington University i juli.

Den 26-28 juli besökte Helene Ahl, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Jönköping och forskningsledare vid Encell, George Washington University. Hon hade blivit inbjuden att delta som en av 25 experter i en tankesmedja om teorier om kvinnor och ledarskap

En punkt som diskuterades flitigt under tankesmedjan var att tidigare forskning om kvinnors ledarskap utgått från vithet som norm.

Precis som att forskningen om ledarskap kritiserats för att utgå från mannen som norm, så kan forskningen om kvinnors ledarskap anklagas för att utgå från vithet som norm. De annorlunda, och svårare villkor, som i en västerländsk kontext möter kvinnor med annan hudfärg än vit har förbisetts, förklarar Helene.

Forskarna som deltog i tankesmedjan rekommenderar därför att framtida forskning om kvinnors ledarskap bör ha ett intersektionellt perspektiv. Helene förklarar att ett sådant perspektiv innebär att forskarna inte bara ser till kategorin kön, utan också till hur kön samvarierar med andra betydelsefulla "sorteringskategorier" som hudfärg, ålder eller klass.

På liknande tema diskuterade vi även att ledarskapsforskningen är väldigt anglo-saxiskt dominerad och individfokuserad. Teorier om kvinnors ledarskap utvecklade i en nordamerikansk kontext är inte nödvändigtvis giltiga på andra ställen. Det finns ett stort behov att utveckla kunskap som tar hänsyn till olika länders kulturer, traditioner, lagstiftning, och välfärdssystem.

Resultatet av diskussionerna från tankesmedjan kommer att sammanställas i en rapport som beskriver hur forskningen om kvinnor och ledarskap ser ut idag. Rapporten kommer också att föreslå framtida forskningsprioriteringar.

Läs mer om Helenes forskning här.

2015-08-12