Internationell konferens om lärande mellan olika generationer

Den 21 juli slogs portarna upp till konferensen "Intergenerational Action on a Global Scale" på Hawaii. Cirka 200 besökare från olika länder hade samlats för att ta del av ett fullspäckat program kring generationsöverskridande lärande ur ett globalt perspektiv.

I juli bjöd Generations United in till en konferens om lärande mellan olika generationer. För första gången någonsin hade konferensen ett globalt tema och gav forskare och praktiker från hela världen chans att träffas och utbyta tankar och idéer.

Skola och ålderdomshem på samma ställe

Konferensen inleddes med en utflykt till Seagull Schools, två skolor där barn i åldrarna 2-5 år har en regelbunden kontakt med äldre personer. I den ena skolan finns både vanlig skolverksamhet och dagverksamhet för äldre. I den andra skolan samarbetar de med ett äldreboende, vilket innebär att de äldre får komma och hälsa på i skolan och delta i olika aktiviteter med barnen. Grundaren Chuck Larsson och föreståndaren Tracie Romualdo visade konferensdeltagarna runt och berättade entusiastiskt om sin verksamhet.

Utöver detta har vi även så kallade ”grandparents” som hjälper till i klassrummen, berättade Chuck Larsson.

Generationsöverskridande projekt uppmärksammades

Under eftermiddagen hölls en mer formell invigning av konferensen där Mae Mendelson från HelpAge USA och Donna Butts från Generations United hälsade alla välkomna. De passade även på att uppmärksamma tre personer som gjort avtryck inom generationsöverskridande lärande på olika sätt. Alain Lai från United International College och Matt Kaplan från Penn State University fick "Brabazon Award for Evaluation Research" för ett språkprojekt i Kina, där äldre och yngre lärt sig främmande språk tillsammans. Sandy Kraemer från Intergeneration Foundation fick "Generations United Pioneer Award" för sin idé om att anordna en generationsöverskridande månad. Första konferensdagen avrundades med en posterutställning och en visning av filmen ”Alive inside”.

Gamla människor – vad ska vi kalla dem?

Konferensens andra dag inleddes av Iokepa De Santos, som är specialist på hawaiiansk kultur. Tillsammans med två kollegor framförde han en traditionell "Oli", som kan beskrivas som en sång som hawaiianerna historiskt sett använt sig av för att föra information vidare från generation till generation.

Efter detta höll Honolulus borgmästare, Kirk Caldwell, ett tal där han bland annat betonade vikten av att utforma städer för alla generationer.

Hawaii är den delstat i USA där flest gamla dör när de ska gå över ett övergångställe. Varför? För att de inte hinner gå över gatan innan det slår om, förklarade han.

Förmiddagen fortsatte sedan med sex intressanta presentationer i TED-talk-format. En av föreläsarna, Marwin Waldman, höll en fartfylld och underhållande presentation om ordet ”gammal” och om vilken betydelse och värdering vi lägger i det.

Vad ska vi kalla gamla människor? Jag kommer avslöja svaret på min fråga redan nu: Jo, just gamla, inledde han.

Under eftermiddagen kunde konferensdeltagarna välja mellan ett flertal spännande workshops om allt från hur ny teknik kan stödja generationsöverskridande lärande till hur samhället kan hjälpa mor- och farföräldrar som fått vårdnaden om sina barnbarn.

Den amerikanska drömmen i kris

Konferensens sista dag inleddes av professor Robert Putnam, som utifrån sin nya bok "Our Kids: The American Dream in Crisis" höll en fängslande presentation om hur klasskillnaderna i USA ökat de senaste 25 åren. Via gripande exempel ur verkliga livet beskrev han hur möjligheterna till utbildning för barn från fattiga familjer blivit allt sämre och hur gapet mellan barn från olika samhällsklasser blivit så stort att de idag lever i helt skilda världar.

Ungdomar från olika samhällsklasser gifter sig inte ens med varandra. Vet ni varför? För att de aldrig träffar varandra.

Lärande mellan generationer i Sverige

Även under fredagseftermiddagen erbjöds konferensdeltagarna ett spännande utbud av workshops. Ann-Kristin Boström och Karolina Boberg från Encell och Högskolan i Jönköping höll i en av dem och temat var generationsöverskridande lärande i Sverige.

I Sverige gör vi väldigt mycket inom föreningslivet som är generationsöverskridande – men vi talar inte om det som lärande mellan olika generationer, förklarade Ann-Kristin Boström.

Men trots att man inte uttryckligen arbetat med generationsöverskridande projekt i Sverige, har frågan blivit allt mer aktuell under de senaste åren. Under workshopen presenterades en rad generationsöverskridande projekt som sedan 2012 startats upp i Göteborg och visar på det växande intresset för ämnet.

Konferensen avslutades med ett tal där fyra ungdomar presenterade sina visioner om hur ett samhälle för alla generationer kan byggas i framtiden. Dessutom delades "Generations United Intergenerational Champion Award" ut till Nancy Henkin som drivit generationsöverskridande frågor i över 36 år.


Generations United är ett nätverk som består av olika organisationer och intressenter som arbetar för att förbättra livet för barn, ungdomar och äldre.


2015-08-12