Makt och kreativitet i fokus på ESREA-konferens 2016

Hur hänger makt och vuxenutbildning ihop? Och hur kan vuxenutbildning påverka sociokulturella och ekonomiska orättvisor? Det är några av de frågor som kommer att diskuteras på ESREA:s nästa stora konferens.

Bild: Maynooth University.

ESREA, European Society for Research on the Education of Adults, är ett internationellt nätverk som arbetar med att främja och sprida forskning om vuxenutbildning och vuxnas lärande.

Vart tredje år anordnar de en europeisk konferens om vuxnas lärande. Sist anordnades den i Berlin 2013 och nu har ett call for papers gått ut inför nästa års konferens. Temat för konferensen 2016 är ”Imagining diverse futures for adult education: questions of power and resources of creativity” och kommer att äga rum på Maynooth University på Irland.

Nu välkomnas papers som på olika sätt tar upp något av konferensens tre huvudfrågor: makt kreativitet och vuxenutbildningens framtid. Hur hänger makt och vuxenutbildning ihop? Hur används kreativitet i klassrummet och inom forskning kring vuxnas lärande? Och hur kommer framtidens vuxenutbildning att se ut?

Deadline för att skicka in abstracts är den 15 januari 2016.

Läs mer om konferensen här (word, 74.7 kB).

2015-09-10