September är generationernas månad

I Sverige är det fortfarande relativt anonymt – men i flera länder är september en månad då man uppmärksammar vikten av generationsöverskridande relationer. I en intervju berättar grundaren Sandy Kraemer om initiativet till "Intergeneration Month".

Vad är Intergeneration Month och Intergeneration Day?

Intergeneration Day inrättades år 2000 för att få olika generationer att mötas genom kommunikation, festligheter och utbildning. Dagen hade stor framgång och detta ledde till att vi ville utöka dagen till en Intergeneration Month för att få mer tid till att schemalägga aktiviteter runt om i världen. Intergeneration Month är en webbdriven källa som arbetar för att få människor att medvetet avsätta tid till att få kontakt med andra generationer. På vår hemsida finns information om hur man firar runt om i världen. Vi har också en Facebook-sida för att kunna sprida och utbyta idéer, information och tips på aktiviteter.

Hur kom du på idén med Intergeneration Month?

I egenskap av advokat i över 50 år, utbildare, författare och betraktare av de demografiska förändringarna, så tror jag att det är viktigt att vi avsiktligt försöker få olika generationer att mötas.

Vad hoppas du kunna åstadkomma genom att anordna en generationsöverskridande månad?

En ökad medvetenhet om behovet att få olika generationer att mötas.

Varför är det viktigt att olika generationer har kontakt med varandra?

Styrkan i varje generation måste möta behoven hos alla generationer. Varje generation måste göra mer än bara uppfylla behoven hos sin egen generation. Eftersom vi lever längre, kommer fördelningen av tid och resurser att bli allt viktigare.

Berätta lite om Intergeneration Foundation och din roll i organisationen!

Intergeneration Foundation är en offentlig välgörenhetsorganisation med cirka 8 frivilliga förtroenderåd. Våra nationella ordförande, Alan och Carol Parrington, är också volontärer. Jag är volontär, grundare och VD för Intergeneration Foundation och initiativtagare till Intergeneration Day och Intergeneration Month. Vi är beroende av donationer och anlitar yrkesverksamma för att hålla våra sociala medier och andra kommunikationslinjer aktuella och användarvänliga. Intergeneration Month sponsrar också en årlig berättartävling. Den slutar den 30 september 2015 och då delas prispengar och certifikat ut och berättelserna publiceras på vår hemsida. Människor från hela världen deltar i våra berättartävlingar!

På konferensen "Intergenerational Action on a Global Scale" i somras tog du emot “Generations United Pioneer Award” – hur känns det?

Jag är hedrad över att få Generations United Pioneer Award och att få representera alla som tror att generationsöverskridande relationer kommer att uppmuntra utbyte och fred.

Läs mer om Intergeneration Month på deras hemsida.

Uppmärksammades av Generations United

I somras anordnades konferensen "Intergenerational Action on a Global Scale" där bland flera personer uppmärksammades för sitt arbete med generationsöverskridande lärande. Sandy Kraemer fick "Generations United Pioneer Award".

Bild: Sandy Kraemer
2015-09-10