Inbjudan till konferens om kameran som verktyg

Hur kan vi med kamerans hjälp skapa möjlighet att påverka samhället och ta tillvara kunskaper och erfarenheter som finns hos alla medborgare?

Det kommer att diskuteras den 12 november på konferensen "Kameran som verktyg för delaktighet och demokrati". Under dagen berättar ungdomar, seniorer, personal i skola och äldreomsorg om sitt arbete med film.

Ur programmet:

  • Hur kan vi med film och bilders kraftfulla potential skapa ökad delaktighet och livskvalité?
  • Filmer som gjorts på förskolor, skolor och träffpunkter för äldre, var för sig och tillsammans i generationsmöten.
  • Föreläsningar som beskriver metoder och processer i arbetet med filmerna.

Konferensen riktar sig till verksamma inom förskola, skola, kultur, fritid och äldreomsorg samt till lärare och studenter vid högskola och universitet.

Läs mer i inbjudan här (pdf, 1.2 MB).

2015-10-05