"De är intresserade av att lära sig, men inte av utbildning

Varför deltar inte män i vuxenutbildning i samma utsträckning som kvinnor? Och vad får det för konsekvenser? Detta är frågor som blev startskottet för Barry Goldings forskning kring lärande och genus.

Fredagen den 11 september fick Encell och Högskolan i Jönköping besök av Barry Golding, som är professor i vuxnas lärande vid Federation University Australia. Under seminariet "The Men's Shed Movement: Learning in the Company of Men" berättade han om sin forskning kring mäns deltagande, eller snarare icke-deltagande, i formell vuxenutbildning.

Jag tycker det är intressant att fundera över vilka som inte deltar i vuxenutbildning och varför de väljer att inte göra det, berättade han.

Bild: Barry Golding föreläser.

Intresset för mäns lärande ledde honom så småningom in på att studera så kallade "Men's Shed" i Australien. "Men's Shed" kan beskrivas som lokala mötesplatser, där män samlas för olika gemensamma aktiviteter.

Dessa män är intresserade av att lära sig, men de är inte intresserade av att lära sig via utbildning, förklarade han under seminariet.

En aspekt som intresserar Golding är relationen mellan lärande och hälsa. Forskning visar att äldre män har sämre hälsa än kvinnor i samma ålder. Detta gäller även för Sverige. En förklaring tycks vara att många äldre män saknar ett socialt nätverk efter arbetslivets slut och att många därför känner sig ensamma. Här skulle initiativ som "Men's Shed" kunna göra skillnad och intresset för dem har ökat kraftigt de senaste åren.

När jag började studera dem år 2001 fanns det sammanlagt 15 "sheds" i Australien. Idag finns det runt 1000, berättar han.

Barry Golding har skrivit en bok om "Men's Shed-rörelsen" och hur den spridit sig i Australien och till andra delar av världen. Även i Sverige har ett så kallat "shed" startats i Malmö. Boken "The Men's Shed Movement: The Company of Men" kommer att lanseras i Sverige den 15 oktober 2015 i samband med ELOA-konferensen vid Högskolan i Jönköping.

2015-10-07