Folkbildning - demokratins plattform eller uppdragsutbildning?

Folkbildningens forskningsdag är en årlig mötesplats för forskare och praktiker inom folkbildning. I år var temat "Vem äger din kunskap?" vilket gav en intressant diskussion om folkbildningens roll i dagens samhälle.

Frågorna inför dagen var vem som bestämmer vad vi ska veta, vad den praktiska kunskapen betyder, hur säker vår kunskap är – och hur vi värderar olika slags kunskaper. Gösta Vestlund, kallad folkbildningens grand old man, satte fingret på en viktig punkt när han ställde frågan hur man kan hantera maktförhållanden kring det verbala övertag som forskaren ofta har.

Dagen inleddes med en diskussion kring vems röst det är som påverkar vad vi uppfattar som kunskap och vilken kunskap som uppfattas som viktig. Medan forskaren är tränad i att uttrycka sig skriftligt och verbalt finns det många andra yrkesgrupper med stor kunskap som de inte sätter ord på. Jonna Lappalainen, universitetslektor med inriktning praktisk kunskap och högskolepedagogik vid Södertörns högskola, menade att en vanlig situation är att en praktiker kanske inte instämmer i forskarens slutsats men avstår från att kommentera eller ifrågasätta eftersom det finns en maktstruktur där forskaren positioneras som expert. Teori förknippas dessutom vanligtvis med akademin medan praktik refererar till det som sker på andra arbetsplatser. Bernt Gustavsson påminde om att denna uppdelning är knepig och att det finns teori, praktik och omdöme i alla kontexter. Språkliga maktförhållanden och förenklingar står alltså i vägen för en mer dynamisk kunskapsutveckling där teoretisk, praktisk och etisk kunskap från akademin såväl som från andra områden möts.

Diskussionerna fortsatte under dagen och täckte en stor mängd områden. En fråga som lämnades obesvarad var hur en framtida utveckling av folkbildning ska ske. Det har funnits en tendens att inrikta sig på kortsiktiga utbildningsprojekt de senaste åren. Är det dags att folkbildning återtar sin plats som demokratins plattform och hur ska det i så fall se ut för att fungera 2015?

Programmet den 15 september (pdf, 172 kB)

Arrangörer för Folkbildningens forskningsdag 2015 var:

Folkbildningsförbundet, Föreningen för folkbildningsforskning, Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, Studiefrämjandet och Vetenskap & Allmänhet.

2015-10-07