Generationsöverskridande lärande på ForskarFredag

Den 25 september anordnades ForskarFredag runt om i Sverige och Europa. Vid Högskolan i Jönköping kunde man bland annat lyssna på Ann-Kristin Boström, som berättade om sin forskning om generationsöverskridande lärande.

Bild: Spira under ForskarFredag.

Den fjärde fredagen i september är utlyst som Researchers' Night av EU-kommissionen. Just den här dagen anordnar universitet och högskolor runt om i Europa hundratals aktiviteter, som ska visa vad det innebär att arbeta som forskare. I Sverige kallas dagen för "ForskarFredag".

Precis som tidigare år bjöd även Högskolan i Jönköping in allmänheten till en rad spännande aktiviteter. Bland annat anordnades ett så kallat Science Café, där det bjöds på såväl musikunderhållning som intressanta föreläsningar. Föreläsningarna spände över ett brett fält och tog upp ämnen som stress på jobbet, personcentrerad vård och tidningsbranschens tillbakagång. Cecilia Bjursell, centrumledare för Encell, deltog som moderator och guidade publiken genom programmet.

Bland föreläsarna fanns även Ann-Kristin Boström, doktor i internationell pedagogik vid Encell. I sin presentation berättade hon om sin forskning kring generationsöverskridande lärande. Bland annat gav hon exempel på stereotypiska uppfattningar som olika generationer kan ha om varandra. Hon berättade också om sin forskning kring "Klassmorfar i skolan".

Läs mer om ForskarFredag här.

Bild: Ann-Kristin Boström
2015-10-07