4,5 miljoner till forskningsprojekt om "mammaprenörer

Professor Helene Ahl har tillsammans med professor Lucia Naldi och dr. Magdalena Markowska tilldelats 4,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för ett treårigt forskningsprojekt om "mammaprenörer".

Antalet kvinnor som startar företag efter att de fött barn ökar, både i Sverige och internationellt. Den internationella forskningen säger att det beror på att det krävs två inkomster för att försörja en familj i kombination med brist på barnomsorg och betald föräldraledighet. Även i Sverige krävs i regel två inkomster men här finns både välutbyggd barnomsorg och föräldraledighet. En "mammaprenör" tar därför stora risker. Hon har ingen garanterad inkomst och det kan vara svårt att alls ta föräldraledigt från firman.

Det är därför anmärkningsvärt att antalet ökar i Sverige. Beror det på goda affärsmöjligheter, eller beror det på förändrade arbetsmarknadsvillkor såsom privatisering av offentlig sektor eller trenden att köpa tjänster hellre än att anställa? säger Helene Ahl.

Lucia Naldi, Helene Ahl och Magdalena Markowska kommer att studera "mammaprenörer" i ett treårigt projekt.

Och vilka sorters företag startar "mammaprenörerna" och hur är
framtidsutsikterna? Erbjuder företagen hållbara karriärer för sina ägare
och fler jobb för samhället, eller är det så att lågbetalda jobb
ersätts med små levebrödsföretag?

Detta ska forskarna ta reda på genom att kombinera en longitudinell registerdatastudie med en longitudinell fallstudie. Den första studien kommer att kartlägga fenomenet i termer av antal, typer och storlek av företag och deras resultat, samt företagarnas demografiska data. Den andra studien ger en djupare förståelse för fenomenets uppkomst och konsekvenser.

Projektet bidrar med empiriska data från Sverige till forskningslitteraturen om "mammaprenörer". Den svenska kontexten är unik i ett internationellt perspektiv och studien kan därför både kontextualisera och nyansera befintlig kunskap.

Om forskarna

Helene Ahl är forskningsledare vid Encell, Nationellt centrum för livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation och leder projektet.

Naldi och Markowska är båda verksamma vid CeFEO, Centre for Family Enterprise and Ownership vid Jönköping International Business School.

2015-11-12