Encellforskare aktuell med ny artikel om medarbetarskap

Karin Kilhammar, doktor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, är aktuell med en ny artikel om medarbetarskap i "Human Resource Development International".

Karin Kilhammar publicerade nyligen tillsammans med Eva Ellström från Linköpings universitet en artikel med titeln "Co-workership in practice: A study of two Swedish organisaztions" i den internationella vetenskapliga tidskriften "Human Resource Development International".

Artikeln bygger på Karin Kilhammars doktorsavhandling och handlar om implementeringen av idén om medarbetarskap i organisationer. Kilhammar har genomfört studier vid ett statligt bolag och vid ett landsting, där de bedrivit särskilda program för att utveckla medarbetarskapet. I artikeln har forskarna fokuserat på hur implementeringen har gått till och vilka konsekvenser det gett. Resultatet visar att den strategi som det användes i landstinget gav ett mer lyckat resultat än den strategi som användes inom det statliga bolaget. Landstingets strategi präglades av en hög grad av delaktighet, lokal anpassning och integrering av medarbetarskapsutvecklingen i det dagliga arbetet medan det statliga bolaget använde sig av en top-down strategi. I artikeln lyfter forskarna även fram faktorer som kan främja respektive hindra utvecklingen av medarbetarskapet i organisationen.

Medarbetarskap är i huvudsak ett skandinaviskt begrepp och är i hög grad förknippat med den skandinaviska arbetskulturen. Genom artikeln ges möjlighet att sprida forskning kring idén om medarbetarskap internationellt och hur idén kan tillämpas i praktiken, säger Karin.

Mer information om artikeln hittar du på länken nedan.

Kilhammar, K. & Ellstrom, E. (2015). Co-workership in practice: a study of two Swedish organizations. Human Resource Development International. Vol 18, No 4, 328-345

Karin Kilhammar, doktor i pedagogik.
2015-11-12