Intervju med Anna Thorén

I denna intervju får ni träffa Anna Thorén, som skrivit ett av de vinnande hedersbidragen i Encells uppsatstävling 2015. Uppsatsen "Bildning, relationer och egenmakt - en studie av särskilt stöd i vuxenutbildning" tilldelas hederspriset för en intressant empirisk studie inom vuxenutbildningen.

Varför valde du att skriva om ditt ämne?

Eftersom jag har arbetat som speciallärare i vuxenutbildning vet jag att behovet av särskilt stöd finns även bland vuxenstuderande och att stödet kan vara bidragande till om studierna lyckas. Jag önskar att grundskolan blev ännu bättre på att stödja alla elevers lärande oavsett behöv av stöd. Särskilt vid psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser och dyslexi/dyskalkyli kan vuxenstudier erbjuda ett gott alternativ att inhämta en gymnasieexamen och bli behörig för vidare studier så småningom.

Vem tycker du borde läsa din uppsats?

Jag hoppas att rektorer och skolpolitiker som arbetar med vuxenutbildning läser min uppsats för att få ta del av några unga vuxnas berättelser om sina vuxenstudier och vilken roll relationerna spelar för deras utveckling av egenmakt.

Finns det några viktiga lärdomar som du gjort utöver det som står i uppsatsen som kan vara intressanta för andra?

Det är svårare än man kan tro att få förtroendet att intervjua en elev som har ett skolmisslyckande i bagaget. Tid och tålamod för att bygga upp en relation krävs och det gäller att vara uthållig både som lärare och intervjuare.

Vilket är ditt tips till andra studenter som ska skriva sin uppsats?

Försök att avdramatisera skrivprocessen. Du kan inte vänta på inspiration utan måste komma igång och skriva regelbundet så fort du har formulerat ditt syfte någorlunda klart. Placera in uppsatsens rubriker i ett tomt dokument och sätt igång att fylla på med text, börja med bakgrund och så vidare. Se upp så du inte fastnar i läsarfällan – "jag måste bara läsa den här artikeln också, sen ska jag skriva…" – det är ingen hållbar strategi. Om du inte får ro att skriva i hemmet ska du prova att gå till närmaste bibliotek, ta med en termos kaffe och lite fika och sen sitter du där några timmar varje dag och skriver.

Vad har hänt sedan du blev klar med uppsatsen?

Jag fick en tjänst som adjunkt i pedagogik vid Högskolan i Skövde 2014 men just nu är jag tjänstledig därifrån och arbetar som utbildningshandläggare vid Lärarutbildningsnämnden, Göteborgs universitet.

Kommer du att arbeta vidare på samma område i framtiden?

Det får framtiden utvisa. Just nu är jag glad över att få arbeta med lärarutbildningarna vid Göteborgs universitet.

Anna Thorén, en av hedersvinnarna i Encells uppsatstävling 2015.

Här kan du läsa och ladda ner Annas uppsats:

Bildning, relationer och egenmakt - en studie av särskilt stöd i vuxenutbildning (pdf, 381.1 kB)

2015-11-12