Intervju med Mirjam Hägg

I denna intervju får ni träffa Mirjam Hägg, som skrivit ett av de vinnande hedersbidragen i Encells uppsatstävling 2015. Uppsatsen "Det blir givande när meningarna går isär (!) – En studie av hur elever som läser svenska 3 samt svenska som andraspråk 3 i samma klass tänker kring genreundervisning" tilldelas hederspriset för en intressant empirisk studie inom vuxenutbildningen.

Varför valde du att skriva om ditt ämne?

Jag fick tillträde till en gymnasieklass på komvux, där ena hälften av eleverna läste svenska och den andra hälften läste svenska som andraspråk, vilket gav goda förutsättningar för en jämförande studie.

Vem tycker du borde läsa din uppsats?

Den som är intresserad av genrepedagogik i undervisningen på gymnasiet eller den som vill veta mer om hur olika elever tänker kring genrepedagogik när det gäller skrivandet av vetenskaplig text.

Finns det några viktiga lärdomar som du gjort utöver det som står i uppsatsen som kan vara intressanta för andra?

Att undersöka hur elever tänker – går det verkligen? Men att uppmana elever att kort skriva ner sina tankar direkt efter ett moment man vill veta mer om är ett otroligt starkt verktyg.

Vilket är ditt tips till andra studenter som ska skriva sin uppsats?

Använd gärna flera metoder. Empiriska undersökningar är spännande och kan leda in på nya spår under resans gång.

Här kan du ladda ner och läsa Mirjams uppsats:

Det blir givande när meningarna går isär (!) – En studie av hur elever som läser svenska 3 samt svenska som andraspråk 3 i samma klass tänker kring genreundervisning (pdf, 1007.8 kB)

2015-11-12