Lansering av webbplats för vuxenutbildare i Europa

En ny gemensam webbplats ska öka möjligheterna till digitalt erfarenhetsutbyte mellan vuxenutbildare i olika länder. Men hur fungerar den egentligen? Det diskuterades den 4 november på Europahuset i Stockholm.

Informationsdagen om EPALE var välbesökt. Foto: Mattias Landin, UHR.

Under 2014 lanserade EU-kommissionen EPALE, en webbplats som ska ge möjligheter till digitalt erfarenhetsutbyte inom vuxenutbildningen i Europa. EPALE är en förkortning av the Electronic Platform for Adult Learning in Europe och är en del av EU-kommissionens långsiktiga arbete med att förbättra kvaliteten i Europas vuxenutbildning.

I Sverige ansvarar Universitets- och högskolerådet, UHR, för arbetet med EPALE och den 4 november bjöd de in till en informationsdag om hur EPALE fungerar och vilka möjligheter webbplatsen kan innebära för vuxenutbildare i Sverige.

Dagen inleddes av Maria Linna Angestav, som är tillförordnad generaldirektör på UHR. Under sin presentation berättade hon om UHR:s breda arbete och uppdrag inom högre utbildning. Utöver att arbeta med frågor som exempelvis antagning och studentstöd, så arbetar UHR även mycket med internationellt samarbete – något som EPALE-satsningen är en del av.

Tanken med en gemensam webbplats för vuxnas lärande

Till informationsdagen hade även Cecilia Liljegren från centrala programkontoret, EACEA, bjudits in. Tillsammans med Ewa Gustavsson och Kerstin Hagblom från UHR presenterade hon syftet med EPALE och gick även igenom vilka funktioner som finns på webbsidan.

Tanken är att EPALE ska bli en självklar referenspunkt för vuxnas lärande i Europa, förklarade Cecilia.

Efter detta var det dags för en paneldiskussion, där representanter från olika organisationer berättade om hur de använt sig av EPALE hittills och vilken potential de ser med en gemensam webbsida för vuxenutbildare i Europa. I panelen deltog Karolina Boberg från Encell, Anna Hansen från Jämtlands länsmuseum, Ulrika Knutsson från Folkbildningsrådet och Klas Tallvid från Centrum för flexibelt lärande. De lyfte bland annat fram möjligheten att sprida information om projekt och forskningsresultat till en större europeisk publik. En annan funktion som lyftes fram var möjligheten att via EPALE söka partners till nya projekt.

Lustfyllt lärande och digital kompetens

Under dagen fick deltagarna även lyssna till en inspirerande presentation av Åke Nygren, som berättade om Mymakerbox.es, som är ett mobilt makerspace för digital egenmakt.

Vad är då ett makerspace? inledde han.

Ett makerspace kan liknas vid en verkstad där personer samlas för att dela kunskap, verktyg och idéer. Tanken med Åkes makerboxar är att underlätta making-aktiviteter för lågbudgetorganisationer som är nyfikna på att testa på digitalt skapande men kanske saknar pengar och kompetens till att etablera ett fullskaligt makerspace. Han hoppas också att boxarna ska bidra till att stärka olika aspekter av digital kompetens.

Program för internationalisering

Som avslutning på en lärorik dag hölls en rad presentationer om UHR:s program för internationella samarbeten med fokus på vuxenutbildning. Några av de program som presenterades var Erasmus+, Nordplus, Athena och Atlas.

Vill du veta mer om EPALE?

I Sverige ansvarar Universitets- och högskolerådet för EPALE. 

2015-11-12