Prisregn över Encell

Hösten har kommit och utmärkelserna duggar tätt över Encell. Under oktober delades såväl Anton Nyströms stipendium som Karriärvägledarpriset 2015 ut till två av Encells medarbetare.

Sedan 2011 delar Stockholms Arbetareinstitutsförening varje år ut Anton Nyströms stipendium. Tanken med stipendiet är att främja forskning eller andra fördjupade studier om det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige.

Den 21 oktober tilldelades Helene Ahl stipendiet för 2015 vid föreningens högtidliga årsmöte på Van der Nootska Palatset i Stockholm.

Helene Ahl tar emot Anton Nyströms stipendium från Per Thullberg, ordförande i föreningen.

Det var en väldigt högtidlig men samtidigt avspänd och rolig tillställning, och det är så klart fantastiskt roligt med stipendiet som ger mig möjlighet att ägna mig åt ett projekt som jag känner väldigt varmt för. Det förenar flera av mina forskningsintressen i ett och samma projekt - lärande, organisering, folkbildning och genus, säger Helene.

Helene professor i företagsekonomi vid Encell och under det kommande året ska hon inom ramen för stipendiet följa utvecklingen av "sheds" i Sverige. Ett "shed" är en plats där människor träffas för att arbeta med praktiska ting – snickra, svetsa och måla – i otvungen gemenskap.

Lärande, bättre hälsa och en känsla av sammanhang kommer på köpet, förklarar Helene.

Internationellt har "sheds" blivit en riktig folkrörelse – i Australien finns över tusen och "sheds" och hundratals finns också på Irland och i England. Det första i Sverige öppnade i år i Malmö. De internationella riktar sig främst till äldre män, men i Malmö är deltagarna än så länge yngre, och av båda könen.

Den 22 oktober uppmärksammades ytterligare en av Encells medarbetare, Ingela Bergmo-Prvulovic, som är forskare i pedagogik. På Sveriges Vägledarförenings rikskonferens fick hon ta emot Karriärvägledarpriset 2015. Priset går till den som på ett förtjänstfullt sätt synliggjort studie- och yrkesvägledningen och Ingela fick priset för sin doktorsavhandling "Social representations of career and career guidance in the changing world of working life".

Ingela Bergmo Prvulovic tilldelas Karriärvägledarpriset 2015.

Det känns fantastiskt! Jag är oerhört hedrad över att få detta pris. Att få en sådan utmärkelse i detta ämnesområde, i vilket jag också har min yrkesbakgrund, är som att få Guldbollen! säger hon.

Vägledarföreningens motivering var att avhandlingen visar hur olika synsätt på karriär både krockar, möts och omförhandlas. Med sin avhandling har Ingela visat hur karriärfrågor allt mer flätar samman det arbetslivspedagogiska fältet med det karriärvägledande fältet i takt med arbetslivets ökade förändringstakt, och hon sätter ljus på de dilemman som detta medför för studie-och yrkesvägledare.

Jag är glad om jag med min avhandling kan ge tillbaka något till detta fält, som gett mig så mycket värdefull erfarenhet och kunskap.

2015-11-12