Call for papers till ELOA-konferensen 2016

Aging in a multicultural world – individual and social contexts of learning. Det är temat när ELOA-konferensen anordnas för sjunde året i rad.

Dagens Europa står inför en rad nya möjligheter och utmaningar. Utöver den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning, så innebär även flyktingströmmarna från krigsdrabbade länder ett behov av nytänkande. I denna situation är frågan om åldrandet i en mångkulturell värld mer relevant än någonsin. Hur kan vi hantera nya kulturer och nya språk? Vilken roll spelar vuxenutbildare i ett mångkulturellt samhälle? Och hur kan vuxenutbildare bemöta behoven hos tusentals äldre invandrare och flyktingar

Syftet med årets konferens är att diskutera kulturella aspekter av äldres lärande. Några ämnen som kommer att tas upp är "cultural literacy of older adults", "barriers and opportunities for lifelong learning in different cultures and countries" och "adult educators in a multicultural world".

Ett call for papers har redan nu gått ut där forskare välkomnas att skicka in abstracts senast den 1 juni 2016. I år arrangeras konferensen vid University of Wrocław i Polen.

Läs mer om konferensen här (pdf, 103.2 kB).

2016-01-13