Bok om män som lär tillsammans med män

Varför deltar inte män i vuxenutbildning i samma utsträckning som kvinnor? Och vad får det för konsekvenser? Det är frågor som intresserar Barry Golding, som lanserade sin nya bok under ELOA-konferensen.

Barry Golding är professor i vuxnas lärande vid Federation University Australia. Under många år har han forskat kring mäns deltagande, eller snarare icke-deltagande, i formell vuxenutbildning. Intresset för mäns lärande ledde honom så småningom in på att studera så kallade "Men's Shed" i Australien. "Men's Shed" kan beskrivas som lokala mötesplatser, där män samlas för olika gemensamma aktiviteter.

Under ELOA-konferensen i Jönköping lanserade han sin nya bok "The Men's Shed Movement – The Company of Men". Professor Sabina Jelenec från University of Ljubljana höll en presentaion där hon introducerade boken för åhörarna och efter det lämnades ordet över till professor Golding.

Boken handlar om "Men's Shed-rörelsen" och hur den spridit sig i Australien och till andra delar av världen. Även i Sverige har ett så kallat "shed" startats i Malmö.

Läs mer om boken här.

2016-01-14