Högre studier lockar allt fler äldre

ELOA-konferensen är en årlig mötesplats för att diskutera äldres lärande ur flera olika perspektiv. Ett intressant perspektiv, som också uppmärksammades i media, är att högre studier lockar allt fler äldre.

När ELOA-konferensen för första gången någonsin anordnades i Sverige och Jönköping var SVT på plats för att göra ett inslag om den internationella konferensen. I inslaget, där Gunnel Hedlund och Cecilia Bjursell deltog, uppmärksammades det faktum att allt fler pensionärer läser på universitet och högskolor.

Gunnel Hedlund är en av många som börjat studera när hon gick i pension. Efter sex år lyckades hon genom att studera enstaka kurser läsa ihop till en kandidatexamen i litteraturvetenskap. I inslaget berättar hon om sin studietid och sina mål.

Cecilia Bjursell är forskare på Högskolan i Jönköping och en av arrangörerna bakom ELOA-konferensen. Enligt Cecilia så ökar antalet deltagare över 65 år i studier varje år, något som är intressant när man talar om det livslånga lärandet.


2016-01-14