Huvudtalare Barry Hake

Barry Hake intresserar sig för vad det innebär att vara autodidakt i det digitala samhället. Under sin presentation gav Hake personliga exempel på olika lärmiljöer för äldre personer och av dessa var de flesta analoga. Dessutom poängterade han att läs- och skrivförmåga är en fortsatt viktig rättighet genom att de utgör en grund för deltagande i det digitala samhället.

Det är viktigt att påminna sig om varje människas rätt att kunna läsa och skriva för att kunna delta som aktiva samhällsmedborgare. Hake påminde oss om att dessa rättigheter är minst lika viktiga i det digitala samhället.

Grunden för lärande i den digitala tidsåldern är fortfarande att kunna läsa och skriva, sa Hake.

Utifrån ett intresse för avsiktliga och systematiska aktiviteter, genom vilka vi förskaffar oss kunskap och förmågor, har Hake valt att fördjupa sig på området autodidaktik. Det handlar om möjligheter till självstyrt lärande i en digital värld och de personliga lärmiljöer som är aktuella och tillgängliga.

Vad läser man om? Vad talar man om? frågade Hake.

Kort sagt: Vad är det som styr lärandet i ett digitalt sammanhang? Kommer våra "commanding fingers" (det vill säga fingret som har kontakt med den "smarta skärmen") och "deaf ears" (det vill säga utestängningen av omvärlden genom att blockera örat med hörlurar) att få konsekvenser för frågorna om vad man läser och talar om? Och hur kommer själva samtalet att se ut i den digitala världen?

Inom ramen för äldres lärande menade Hake att äldre personers frågor kopplade till den digitala världen kan skilja sig från andra grupper i samhället, vilket i sin tur kan påverka möjligheterna till självstyrt lärande. En person som gärna använder dator men inte har en smartphone får delvis andra möjligheter till inkludering i olika lärmiljöer. E-post, informationssökning och bankärenden är vanliga användningsområden men äldre personer använder social media i begränsad utsträckning. Det är inte heller självklart för en äldre generation vad en app är och hur en sådan eventuellt kan användas för att förenkla livet.

Hake gav många exempel på personliga lärmiljöer från sitt eget liv i södra Frankrike: trädgårdsarbete, matlagning, jazz-musik och familjerugby, som innebär generationsöverskridande möten. Och cykling, som i vissa städer uppfattas som en social rörelse och ett politiskt ställningstagande. Den analoga världen har alltså fortfarande en stark ställning för autodidakten Barry Hake, men den digitala världen erbjuder nya möjligheter till möten, utbildning och lärande. En sak som dock inte ändras när vi går från ett analogt till ett digitalt samhälle är de sociala klyftorna.

Sociala klyftor i off-line samhället reproduceras i on-line samhället, menade Barry Hake.

En studie i Nederländerna visade att de grupper som är mest utsatta är lågutbildade, låginkomsttagare och kvinnor över 75 år. Det är därför fortfarande högst aktuellt att kämpa för de grundläggande rättigheterna även i det digitala samhället – allas rätt att kunna läsa och skriva.

2016-01-14