Huvudtalare Satya Brink

Satya Brink har lång erfarenhet av arbete på policynivå i ett flertal länder. I sin presentation lyfte hon fram vikten av att koppla in denna nivå när man vill förändra något i samhällssystemet. Brink tryckte också på att vi i dagens samhälle måste hålla ihop olika generationer eftersom värdet av det livslånga lärandet är samma oavsett ålder.

Individer som är aktiva inom vuxenutbildningen påverkas av politiska skeenden och det är lätt att klaga på insatser, eller brist på sådana, gällande vuxnas lärande. Satya Brink inledde sitt anförande med att berätta om sitt val att arbeta på myndighetsnivå och vikten av att ha med myndighetsperspektivet om man vill verka för förändring.

Jag tror på det demokratiska systemet. Det är upp till myndigheter att verka för ett bättre samhälle och om de inte sköter sig är det upp till folket att se till att de gör det, sa Brink.

Brink fortsatte med att påpeka att vuxenutbildning är ett ostrukturerat och mångfacetterat område där det tar lång tid från policyarbete till att se effekter av detta. Det kan därför vara nödvändigt med satsningar som inte innebär en hög risk. I Canada, där Brink har sin bas, handlar en satsning om "Education for all". Detta innebär inte att alla ska få samma utbildning, utan att utbildningen ska anpassas så att varje individ kan hitta ett utbildningssätt som fungerar för just den individen. Brink påpekade samtidigt att det finns en utmaning i dagens policydiskussion där det vacklar mellan synsätt – handlar det om utbildning av medborgare eller om utbildning av arbetskraft?

Då det gäller den åldrande befolkningen menade Brink att vi borde starta i lärandet snarare än i åldrandet. Under en livstid genomgår vi ett antal tydliga övergångar och här kan lärande och utbildning spela en viktig roll. Lärande senare i livet är det område som just nu växer mest.

Vi talar om en andra karriär eller en ny karriär, snarare än om pensionering, och då blir lärandet centralt, menade Brink.

Hon påpekade att förändringar i system för lärande måste genomföras med hänsyn till olika generationers behov eftersom vi behöver varandra över generationsgränserna och kan stötta varandras förändrade situationer. Värdet av det livslånga lärandet är dock samma oavsett ålder. Det handlar om:

  • Att hantera en snabbt föränderlig värld som kräver uppdaterade kunskaper och förmågor
  • Att lära av, lära om och lära ny kunskap
  • Att hantera nya och oväntade situationer
  • Att utveckla förmågor för det arbete som måste göra
  • Att lära sig om nya tekniker för att kunna använda dem
  • Att lösa problem som man inte har stött på tidigare

Brink avslutade med att återknyta till sitt engagemang i policyarbete och om sin vision att förändra inifrån systemet som, även om det i stunder kan verka trögt, är mycket belönande när man ser att det faktiskt blir förändringar i samhället.

2016-01-14