På väg på världens bästa vuxenutbildning

Den 18-19 april 2016 anordnas årets ViS-konferens i Uppsala. Efter teman som "Utan vuxenutbildningen stannar Sverige" och "Lärande på vuxnas vis" är temat i år "På väg mot världens bästa vuxenutbildning".

En gång om året anordnar nätverket ViS – Vuxenutbildning i samverkan – en stor konferens om vuxenutbildningen i Sverige. I år kommer konferensen att äga rum i Uppsala och belysa vuxenutbildningens mångfacetterade uppdrag. Utöver att lösa stora samhällsutmaningar som integration, arbetslöshet och matchning, förväntas vuxenutbildningen även vara ett verktyg för bildning och demokratisk utveckling, samt en aktör för den ekonomiska utvecklingen.

Konferensen med temat "På väg mot världens bästa vuxenutbildning" kommer att lyfta de olika aspekterna av vuxenutbildningens uppdrag och också tydliggöra relationerna mellan de olika uppdragen. Vid konferensen kommer deltagarna att få möta både de politiker som formulerar uppdragen och det arbetsliv som tar emot deltagarna.

Talare vid konferensen är bland andra gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, samhällsdebattören Nima Sanandaij samt debattören och forskaren Anders Lovén. Dessutom är både Årets Kvinnliga Talare 2014, Christina Stielli, och Årets Manliga Talare 2014, Stefan Hyttfors, bokade som inspirationstalare. Läs mer om konferensen här.


2016-02-09