Konferensrapport från ELOA 2015

Den 14-16 oktober 2015 anordnades ELOA, en internationell konferens om äldres lärande, vid Högskolan i Jönköping. Nu finns en konferensrapport med presentationer och abstrakts att ladda ner.

ELOA är en förkortning av "ESREA Network on Education and Learning of Older Adults" och är ett internationellt nätverk som arbetar med äldres lärande. Varje år arrangerar nätverket en konferens och för första gången någonsin anordnades den hösten 2015 i Sverige. Encell – Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande och Högskolan för lärande och kommunikation var värdar för konferensen som hade temat "Lifelong learning for older adults – Hopes fears and expectations".

Under konferensen diskuterade deltagarna äldres lärande ur filosofiska, teoretiska, policy- och praktiska perspektiv. Flera intressanta presentationer och bidrag skickades in och dessa har nu sammanställts i en konferensrapport. I rapporten presenteras även huvudtalarna på konferensen.

Ladda ner rapporten här (pdf, 3.6 MB).

2016-02-11