Bok om Mimers första 25 år

Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning inrättades 1990 vid Linköpings universitet. Nu finns en bok om deras första 25 år.

Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning inrättades 1990 vid Linköpings universitet till följd av ett riksdagsbeslut som gav universitetet ett särskilt ansvar för folkbildningsforskning. Mimer har till uppdrag att stödja folkbildningsforskning oavsett inom vilken disciplin den bedrivs eller vid vilket lärosäte. Till uppdraget hör även att uppmuntra utbyten mellan forskare och folkbildare.

Ann-Marie Laginder, föreståndare för Mimer mellan 1999 och 2012, har skrivit en historik över Mimers verksamhet och utveckling under organisationens första tjugofem år. Den släpptes i december 2015 och finns publicerad i Open Access av Linköping University Electronic Press.

I förordet till skriften skriver Mimers ordförande Andreas Fejes och Mimers föreståndare Henrik Nordwall att boken främst skrevs till följd av ett organisationsinternt kunskapsbehov. De skriver dock att Mimers historia även kan ses som en del av historien om folkbildningsforskningsfältets utveckling i Sverige. Därför bör skriften vara av intresse även för en bredare publik.

Ladda ner boken här.

2016-03-10